Kvalitet & miljö

Kvalitet och miljö - allt och lite till ...

Om man ska vara bäst behöver man ibland överträffa förväntningar. I vårt fall strävar vi efter att alltid överträffa kundernas förväntningar men vi ser också till att överträffa de kvalitets- och miljökrav som ställs på branschen.

Kvalitetsprogrammet SANKVAL-pro innehåller i grundversionen lagkrav och branschens policyer och är utvecklat av certifierade kvalitetskoordinatorer. Till detta har vi lagt till våra egna krav och rekommendationer vilket sammantaget resulterar i följande hörnstenar som vi bygger alla våra entreprenader på:

 

Människan


Människan ska alltid sättas i centrum vid allt vårt arbete. Såväl vår egen personal som de människor som befinner sig i vårt arbetes närhet.


Miljöhänsyn


Största möjliga hänsyn ska alltid tas till miljön vid allt arbete inom Svensk Kvalitetssanering AB, vi agerar så att minsta möjliga miljöpåverkan sker.


Krav


Lagkrav och rekommendationer från myndigheter och branschorganisationer ska inom Svensk Kvalitetssanering AB utgöra våra egna minimikrav.


Kunden


Kunden sätts alltid i fokus inom Svensk Kvalitetssanering AB, vårt mål är att överträffa kundens högt ställda förväntningar.

Kontakta oss

0705-74 60 60
0706-12 12 70

Svensk Kvalitetssanering AB
Oskarsvägen 38
702 14 Örebro

Filialer i Bromma, Stockholm & Malmö

Email
info@kvalitetssanering.se