Vår idé

Vår idé

Vi vill vara Sveriges bästa sanerare. Vi vidtog tidigt alla åtgärder för att hamna på högsta nivå. Istället för att kämpa oss upp så bestämde vi oss för att ta positionen direkt. 

Vi har utbildat våra medarbetare inom alla aspekter av fastighetsmiljöområdet. Vi har rekryterat vår personal utifrån kunskap, ambition och inte minst sociala egenskaper: smidighet, lyhördhet och vanligt hyfs. Vi är mycket stolta över den personal vi har och får ständigt mycket beröm för dem! Ett gott bevis på att vi lyckats.

Handfast miljöarbete

Allt vi gör gagnar vår miljö – på kort eller lång sikt! Från att sanera, transportera och deponera miljö- och hälsofarliga ämnen i fastigheter och mark till att inventera, provta, sammanställa och planera sanering, rivning och ombyggnation. Allt noggrant, systematiskt och dokumenterat.  

Rätt organisationer och certifikat

Vi är medlemmar i de ledande branchorganisationerna:

Vi bevakar ständigt:

  • ·     branschstandarder
  • teknisk utveckling och materialutveckling
  • regelverk och bestämmelser
  •  myndighetskrav
  •  organisationers rekommendationer

för att alltid kunna säga: Vi är Sveriges bästa sanerare!

Kontakta oss

0705-74 60 60
0706-12 12 70

Svensk Kvalitetssanering AB
Oskarsvägen 38
702 14 Örebro

Filialer i Bromma, Stockholm & Malmö

Email
info@kvalitetssanering.se

Våra saneringstjänster

PCB-sanering

Vi tar som alltid ett helhetsansvar och sköter planering, sanering samt mellanlagring och destruktion av PCB-material hos SAKAB. Likaså sköter vi all dokumentation samt all kontakt med kommunens miljökontor.

Asbestsanering

Alla våra sanerare har högsta utbildning - nivå A, vilket innebär kompetens för alla typer av asbestsanering. Vi har samtliga erforderliga tillstånd från Arbetsmiljöverket och följer kvalitetssäkring enligt SANKVAL-PRO

Marksanering

Vi genomför allt från provtagningar och rådgivning till totalentreprenad inklusive deponering av kontaminerad jord, återfyllnad och efterkontroller. Vi upprättar åtgärdsprogram ofta i nära samarbete med miljöförvaltningar.

Fuktsanering

Förutom avlägsnandet av vätska/fukt och nödvändiga saneringsåtgärder genomför vi fuktmätningar både före och efter insatser. Vår utrustning för att torka ut skadan placeras eller används så att verksamheten kan fortgå med minimala störningar.

Social sanering

Vi återställer de förorenade miljöerna till bruksskick. Våra sanerare har fullständig skyddsutrustning, kunskap om, och tillgång till rätt kemikalier och utrustning för att på säkraste sätt ta hand om social sanering.

Fasadtvätt

Vi har ett komplett system avsett för rengöring där stora krav på resultat ställs. 
Systemet innehåller ett 20-tal produkter. Allt från rengöring och borttagning av alger, mossa, mögelsvamp, kalk-, rost-, salt- och oxidlösare m.m. 

Vi använder oss av TCS-systemet.

Konsulttjänster

Miljoinv_original2
Miljöinventering

Professionell och högkvalitativ miljöinventering förutsätter erfarenhet, kunskap och rätt certifieringa.

projektledning
Besiktningar

Svensk Kvalitetssanering AB har besiktningsmän som utför alla typer av entreprenadbesiktningar.

inventering
Projektledning

Vi hjälper dig med allt från projektering till produktion och uppföljning, så att du kan fokusera på din verksamhet

Brandtätning

Våra erfarna tekniker utför alla typer av brandtätningar i olika material och anpassar brandtätningen till verksamheten i byggnaden och brandtekniska krav.

Rivning

Vi utför invändiga rivningar på ett miljöriktigt sätt där du som kund kan vara säker på att allt farligt avfall blir korrekt omhändertaget.

Fogning

Våra erfarna fogare utför all sorts fogning som entrépartier, dörrar, golv, stenfasader samt specialfogar som dilatationsfogar m.m.

Plåt, byggnationer & montering

Vi kan tillgodose de flesta plåt och byggservice behov när det gäller all typ av montering, återställning, om- till- och nybyggnationer, markarbeten och murning.

Isolering

I Svensk Kvalitetssanering AB använder vi säkra och utprovade produkter när det gäller isolering av rör.