Fasadtvätt

Vi har ett komplett system avsett för där stora krav på resultat ställs.

Vi har ett komplett system avsett för rengöring där stora krav på resultat ställs. Systemet innehåller ett 20-tal produkter. Allt från rengöring och borttagning av alger, mossa, mögelsvamp, kalk-, rost-, salt- och oxidlösare m.m. Vi använder oss av TCS-systemet.

Det finns ett flertal orsaker till att en fasad behöver tvättas och rengöras. Det kan vara en av åtgärderna i en allmän fastighetsrenovering eller i en fasadrenovering.

Smutsiga fasader ger inte bara ett ofräscht intryck, efterhand ökas dessutom aggressiviteten hos påväxten eller smutsen och fasadmaterialet börjar vittra sönder med fördyrande kostnader som följd.

Den idag mest kostnadseffektiva rengöringsmetoden är att tvätta med kemikalier och spola av dessa med vatten under högt tryck och värme samt kunskapen om hur man gör det på rätt sätt.

Metoderna varierar med hänsyn till olika fasadmaterial och föroreningar.

För att förlänga hållbarheten efter en fasadtvätt rekommenderar vi att man dessutom lägger på en fasadimpregnering.

Vi utför fasadtvätt och fasadimpregnering i Stockholm / Mälardalen, Örebro / Bergslagen och Malmö / Skåne. Vill du ha hjälp eller har du frågor om fasad? Tveka inte att höra av dig till oss nedan!

Kontakta oss

0705-74 60 60
0706-12 12 70

Svensk Kvalitetssanering AB
Oskarsvägen 38
702 14 Örebro

Filialer i Bromma, Stockholm & Malmö

Email
info@kvalitetssanering.se

Våra saneringstjänster

PCB-sanering

Vi tar som alltid ett helhetsansvar och sköter planering, sanering samt mellanlagring och destruktion av PCB-material hos Fortum Waste Solution. Likaså sköter vi all dokumentation samt all kontakt med kommunens miljökontor.

Asbestsanering

Alla våra sanerare har högsta utbildning - nivå A, vilket innebär kompetens för alla typer av asbestsanering. Vi har samtliga erforderliga tillstånd från Arbetsmiljöverket och följer kvalitetssäkring enligt SANKVAL-PRO

Marksanering

Vi genomför allt från provtagningar och rådgivning till totalentreprenad inklusive deponering av kontaminerad jord, återfyllnad och efterkontroller. Vi upprättar åtgärdsprogram ofta i nära samarbete med miljöförvaltningar.

Klorparaffiner

Klorparaffiner är giftiga ämnen som bland annat kan finnas i byggprodukter som mjukgörare i förseglingsmassor i isolerrutor, fogmassor och golvmattor av PVC. I fogmassor har dessa i vissa fall använts i stället för PCB även efter att PCB hade förbjudits.

Social sanering

Vi återställer de förorenade miljöerna till bruksskick. Våra sanerare har fullständig skyddsutrustning, kunskap om, och tillgång till rätt kemikalier och utrustning för att på säkraste sätt ta hand om social sanering.

Fasadtvätt

Vi har ett komplett system avsett för rengöring där stora krav på resultat ställs. 
Systemet innehåller ett 20-tal produkter. Allt från rengöring och borttagning av alger, mossa, mögelsvamp, kalk-, rost-, salt- och oxidlösare m.m. 

Vi använder oss av TCS-systemet.