FÅGELSKYDD

Skydda din fastighet mot fåglar effektivt

Fåglar är vackra när de lever i naturen, men tyvärr slår de sig ofta ned på tak etc och där gör de mer skada än nytta. Deras avföring är frätande och innehåller mycket bakterier, de river upp skräp och stör människor. Spillningen sprider dessutom kvalster och bakterier som salmonella, dom skränar också störande när dom samlas i en stor mängd på ditt tak.

Fåglar söker allt oftare boende mitt i stan. Det är framförallt den goda tillgången till mat som lockar dem att flytta in till centrum och de letar matrester i papperskorgar och på uteserveringar, sprider sopor och sölar ner.

Fåglar drar också till sig insekter som trivs i fågelbon och äter döda fåglar som kan ha fastnat exempelvis i skorstenar eller vindar.

Gråsparvar och andra småfåglar brukar inte ställa till några större bekymmer. De fåglar som stör allra mest är vanligen trutar, fiskmåsar och kajor och under häckningssäsongen är de som allra intensivast.

Det är fastighetsägarens ansvar att se till att boende i fastigheten inte besväras av fåglarna, och det måste göras innan fåglarna börjar häcka. Under häckningssäsongen, 1 april – 31 juli, är många fåglar (exempelvis fiskmåsar) nämligen fredade och man får inte röra deras bon eller ägg.

Märker man att de försöker anlägga ett rede på eller vid en fastighet där det kan bli besvärande så gäller det att snabbt agera för att få dem att välja en annan plats för sin bosättning. Som fastighetsägare kan man göra en hel del utan att få dåligt samvete, fåglarna hittar andra platser att häcka på.

Några enkla tips för att komma till rätta med problemen:

 • Ta bort gamla och påbörjade bon

  Se till att gamla bon från föregående år tas bort och rensa bort påbörjade bon från tak och hängrännor. Fåglar kan vara envisa, så om det finns påbörjade bon bör man kontrollera ofta, gärna veckovis, att ett nytt rede inte är påbörjat.

 • Avlägsna fåglarnas byggmaterial

  Sopa och kratta gårds och grönytor fria från kvistar och grenar som fåglarna kan bygga bo av.

 • Se till att fastigheten inte är en fågelbuffé

  Var noga med hur soporna hanteras. Förhindra att fåglarna kan komma åt soppåsar och kompost, eller rester som slängts i papperskorgar. Städa regelbundet bänkar, bord och andra ställen där matrester kan förekomma.

 • Förhindra fåglarna från att ta sig in i öppningar

 • Man kan sätta upp nät eller annat som stoppar fåglarna från att komma in i öppningar, till exempel vid takfötter eller i skorstenar, och bygga bo där.

 • Sätt stopp för bobyggande på taket

  Om det finns bra ställen för fåglarna att bygga sitt rede på taket så kan man sätta upp Daddi long legs, piggar, nät eller andra varianter av skydd. Platta tak är populära bland fåglarna.

 • Använd fågelskrämmor

  Det kan exempelvis vara rovfågelsattrapper eller fågelskrämmor med rörelse, reflexer, färger eller ljud som effekt. Dessa är ofta mycket effektiva inledningsvis, men tyvärr verkar det som om fåglarna efter ett tag lär sig att tolerera dem.

Anlita någon kunnig på fågelskydd

Svensk Kvalitetssanering AB har kunskap, vana och utrustning för att hjälpa fastighetsägare med att få bort fåglarna, våra fågelskydd är mycket effektiva och vi har säkerhetsutrustningen och kunnandet för att vistas på tak.

Låt oss montera effektiva fågelskydd och anlita oss för att med jämna mellanrum kontrollera taket och rensa det på bon, kvistar och dylikt.

Kontakta oss

0705-74 60 60
0706-12 12 70

Svensk Kvalitetssanering AB
Oskarsvägen 38
702 14 Örebro

Filialer i Bromma, Stockholm & Malmö

Email
info@kvalitetssanering.se

Brandtätning

Våra erfarna tekniker utför alla typer av brandtätningar i olika material och anpassar brandtätningen till verksamheten i byggnaden och brandtekniska krav.

Håltagning

Vi utför olika typer av håltagning oavsett dimension och material, exempelvis betong (även armerad) tegel, sten, trä och andra byggmaterial.

Rivning

Vi utför invändiga rivningar på ett miljöriktigt sätt där du som kund kan vara säker på att allt farligt avfall blir korrekt omhändertaget.

Fogning

Våra erfarna fogare utför all sorts fogning som entrépartier, dörrar, golv, stenfasader samt specialfogar som dilatationsfogar m.m.

Plåt, byggnationer & montering

Vi kan tillgodose de flesta plåt och byggservice behov när det gäller all typ av montering, återställning, om- till- och nybyggnationer, markarbeten och murning.

Isolering

I Svensk Kvalitetssanering AB använder vi säkra och utprovade produkter när det gäller isolering av rör.