Rivning

Vi utför invändiga rivningar på ett miljöriktigt sätt

Därför kan du som kund vara säker på att allt farligt avfall blir omhändertaget på rätt sätt. Vi hjälper till med rivningslov och rivningsanmälan.

Vi utför olika typer av invändiga rivningar från att kapa gips, riva golv och väggar till att riva ut hela kontorslandskap. De rivningsfraktioner som uppkommer skall vara spårbara hela vägen från borttagande till slutstation. Materialen redovisas med signerade transport- och mottagarkvitteringar. Det förekommer mycket damm vid rivningar som vi minimerar med hjälp av inplastning, luftslussar, stoftsugar och mycket avancerade luftrenare

Efter avslutad entreprenad uppförs sammanställning av samtliga rivningsfraktioner och vi lämnar arbetsplatsen ren och städad efter oss.

Kontakta oss

0705-74 60 60
0706-12 12 70

Svensk Kvalitetssanering AB
Oskarsvägen 38
702 14 Örebro

Filialer i Bromma, Stockholm & Malmö

Email
info@kvalitetssanering.se

Brandtätning

Våra erfarna tekniker utför alla typer av brandtätningar i olika material och anpassar brandtätningen till verksamheten i byggnaden och brandtekniska krav.

Håltagning

Vi utför olika typer av håltagning oavsett dimension och material, exempelvis betong (även armerad) tegel, sten, trä och andra byggmaterial.

Rivning

Vi utför invändiga rivningar på ett miljöriktigt sätt där du som kund kan vara säker på att allt farligt avfall blir korrekt omhändertaget.

Fogning

Våra erfarna fogare utför all sorts fogning som entrépartier, dörrar, golv, stenfasader samt specialfogar som dilatationsfogar m.m.

Plåt, byggnationer & montering

Vi kan tillgodose de flesta plåt och byggservice behov när det gäller all typ av montering, återställning, om- till- och nybyggnationer, markarbeten och murning.

Isolering

I Svensk Kvalitetssanering AB använder vi säkra och utprovade produkter när det gäller isolering av rör.