Kontakt

Ta kontakt med oss!

Peter Örnberg

VD/Kvalitetschef
Säljansvarig Skåne och södra Sverige

Jonny Eklund

Teknisk chef och miljökonsult

Säljansvarig Stockholm och Mälardalen

Magnus Roth

Arbetsplatschef Skåne

Martin Petersson

Arbetsplatschef Stockholm

Kontakta oss

0705-74 60 60
0706-12 12 70

Svensk Kvalitetssanering AB
Oskarsvägen 38
702 14 Örebro

Filialer i Bromma, Stockholm & Malmö

Email
info@kvalitetssanering.se