Miljöinventering

Miljöinventering – du ska veta vad som finns i väggarna

Miljöbalken från 1999-01-01 kräver att fastighetsägare äger kännedom om miljösituationen i sina fastigheter. Detta innebär att miljöinventering är en naturlig del av fastighetsförvaltningen: alt. PCB inventering och asbestinventering.

Inventering kan göras inför om/tillbyggnad eller rivning men även utan att något liknande är planerat utan för att se status på byggnaden och kunna göra en långsiktig planering, vissa ämnen måste enligt lag saneras omgående som exempelvis PCB, medans vissa andra får behållas tills en rivning ska göras till exempel asbest. Det är bra att märka upp farligt avfall även om de inte ska saneras inom snar framtid.

Professionell och högkvalitativ miljöinventering förutsätter erfarenhet, kunskap och rätt certifieringar – vilket vi naturligtvis har. Som för alla våra andra tjänster ligger vårt kvalitetsledningssystem till grund för metoder och dokumentation. Miljökartläggning inkl. PCB och asbest genomföres grundligt då en fastighet kan innehålla många miljöstörande ämnen. Efter avslutad miljöinventering får fastighetsägaren en överskådlig bild av de miljöstörande ämnena som finns i och i anslutning till fastigheten. Vi inventerar självklart över hela Sverige.

 

Dokumentationen kan sedan användas till exempel:

  • Inför rivning eller underlag till rivningsplaner 
  • Vid om- och tillbyggnation
  • Vid avyttring, förvärv eller överlåtelse av fastigheten
  • Vid saneringsarbeten så att ämnena tas omhand på ett miljöriktigt sätt

Vi utför professionella miljöinventeringar i Stockholm / Mälardalen, Örebro / Bergslagen och Malmö / Skåne.  Vill du veta mer? Kontakta oss nedan!

 

Asbestinventering och PCB inventering

Kunskap om var miljöfarliga gifter finns, som asbest eller PCB, kan vara bristande. Vid minsta misstanke av asbest eller PCB bör man utföra en inventering för att kontrollera förekomsten av gifterna. Att genomföra asbestinventering eller PCB inventering är grunden för att bedöma om eventuell sanering behövs. En dålig inventering riskerar att behöva göra om, därför är det viktigt att inventeringen görs av kunniga inventerare. Vi på Svensk Kvalitetssäkring har lång erfarenhet av asbestinventering och PCB inventering och har rätt kompetens och certifiering som behövs. Kontakta oss för hjälp med asbestinventering eller PCB inventering i Stockholm, Örebro och Malmö.

​​​

Kontakta oss

0705-74 60 60
0706-12 12 70

Svensk Kvalitetssanering AB
Oskarsvägen 38
702 14 Örebro

Filialer i Bromma, Stockholm & Malmö

Email
info@kvalitetssanering.se

Konsulttjänster

Miljoinv_original2
Miljöinventering

Professionell och högkvalitativ miljöinventering förutsätter erfarenhet, kunskap och rätt certifieringa.

projektledning
Besiktningar

Svensk Kvalitetssanering AB har besiktningsmän som utför alla typer av entreprenadbesiktningar.

inventering
Projektledning

Vi hjälper dig med allt från projektering till produktion och uppföljning, så att du kan fokusera på din verksamhet