Miljöinventering – du ska veta vad som finns

Miljöbalken från 1999-01-01 kräver att fastighetsägare äger kännedom om miljösituationen i sina fastigheter. Detta innebär att miljöinventering är en naturlig del av fastighetsförvaltningen: alt. PCB inventering och asbestinventering.

Professionell och högkvalitativ miljöinventering förutsätter erfarenhet, kunskap och rätt certifieringar – vilket vi naturligtvis har. Som för alla våra andra tjänster ligger vårt kvalitetsledningssystem till grund för metoder och dokumentation. Miljökartläggning inkl. PCB och asbest genomföres grundligt då en fastighet kan innehålla många miljöstörande ämnen. Efter avslutad miljöinventering får fastighetsägaren en överskådlig bild av de miljöstörande ämnena som finns i och i anslutning till fastigheten. Vi inventerar självklart över hela Sverige.

Dokumentationen kan sedan användas t.ex:

  • Inför rivning eller underlag till rivningsplaner 
  • Vid om- och tillbyggnation
  • Vid avyttring, förvärv eller överlåtelse av fastigheten
  • Vid saneringsarbeten så att ämnena tas omhand på ett miljöriktigt sätt

Kontakta oss

0705-74 60 60
0706-12 12 70

Svensk Kvalitetssanering AB
Oskarsvägen 38
702 14 Örebro

Filialer i Bromma, Stockholm & Malmö

Email
info@kvalitetssanering.se

Konsulttjänster

Miljoinv_original2
Miljöinventering

Professionell och högkvalitativ miljöinventering förutsätter erfarenhet, kunskap och rätt certifieringa.

projektledning
Besiktningar

Svensk Kvalitetssanering AB har besiktningsmän som utför alla typer av entreprenadbesiktningar.

inventering
Projektledning

Vi hjälper dig med allt från projektering till produktion och uppföljning, så att du kan fokusera på din verksamhet