Besiktning

Besiktningar för allas bästa

Entreprenadbesiktningar genomförs före, under och efter arbetets gång för både beställarens och entreprenörens bästa. Båda får en bekräftelse på vad som är godkänt och vad som eventuellt kvarstår att åtgärda i entreprenaden. Uppgiften är att, med oberoende ställning, undersöka och bedöma entreprenadens kontraktsenlighet utifrån gällande svenska byggregler. Detta görs på objektiv grund och besiktningsmannen kan därmed finna eventuella problem eller brister från båda sidor, tillsmans med teknisk och juridisk kompetens. Genom att låta en oberoende part utföra en entreprenadbesiktning kan du få en klar bild av om byggprojektet följer gällande avtal och kontrakt.

Trygg och säker entreprenadbesiktning

Svensk Kvalitetssanering AB har besiktningsmän som utför alla typer av entreprenadbesiktningar. En besiktning/efterkontroll sker alltid utifrån de handlingar och avtal som ligger till grund för entreprenaden. Våra besiktningsmän har både teknisk och juridisk kompetens tillsammans med lång erfarenhet och omdöme.

Entreprenadbesiktning – kontroll och dokumentation

Svensk Kvalitetssanering utför även kontroller under arbetets gång, till exempel utförande, dokumentation, utrustning, skydd för tredje man samt att entreprenaden utförs enligt gällande kontrakt.

Svensk Kvalitetssanering utför trygg och säker entreprenadbesiktning i Stockholm / Mälardalen, Örebro / Bergslagen och Malmö / Skåne. Behöver du hjälp med entreprenadbesiktning eller har du några frågor? Kontakta oss nedan så berättar vi mer!

​​​​​​

Kontakta oss

0705-74 60 60
0706-12 12 70

Svensk Kvalitetssanering AB
Oskarsvägen 38
702 14 Örebro

Filialer i Bromma, Stockholm & Malmö

Email
info@kvalitetssanering.se

Konsulttjänster

Miljoinv_original2
Miljöinventering

Professionell och högkvalitativ miljöinventering förutsätter erfarenhet, kunskap och rätt certifieringa.

projektledning
Besiktningar

Svensk Kvalitetssanering AB har besiktningsmän som utför alla typer av entreprenadbesiktningar.

inventering
Projektledning

Vi hjälper dig med allt från projektering till produktion och uppföljning, så att du kan fokusera på din verksamhet