Besiktning

Besiktningar för

Besiktningar genomförs före/under och efter arbetets gång för både beställarens och entreprenörens bästa – båda får en bekräftelse på vad som är godkänt och vad som eventuellt kvarstår att åtgärda i entreprenaden. 

Svensk Kvalitetssanering AB har besiktningsmän som utför alla typer av entreprenadbesiktningar. En besiktning/efterkontroll sker alltid utifrån de handlingar och avtal som ligger till grund för entreprenaden.

Svensk Kvalitetssanering utför även kontroller under arbetets gång t.ex utförande, dokumentation, utrustning, skydd för tredje man samt att entreprenaden utförs enligt gällande kontrakt.

Kontakta oss

0705-74 60 60
0706-12 12 70

Svensk Kvalitetssanering AB
Oskarsvägen 38
702 14 Örebro

Filialer i Bromma, Stockholm & Malmö

Email
info@kvalitetssanering.se

Konsulttjänster

Miljoinv_original2
Miljöinventering

Professionell och högkvalitativ miljöinventering förutsätter erfarenhet, kunskap och rätt certifieringa.

projektledning
Besiktningar

Svensk Kvalitetssanering AB har besiktningsmän som utför alla typer av entreprenadbesiktningar.

inventering
Projektledning

Vi hjälper dig med allt från projektering till produktion och uppföljning, så att du kan fokusera på din verksamhet