Vi har ID06

Syftet med att vara anslutna till ID06 är i första hand tre punkter som ska uppnås med hjälp av denna standardiserade och branschtäckande legitimation. Alla våra medarbetare kan legitimera sig med ID06.

  • Svartarbete och ekonomisk brottslighet ska försvåras genom legitimationsplikt och närvaroredovisning.
  • Det ska bli svårare för obehöriga att vistas på byggarbetsplatsen.
  • Man ska skapa tryggare arbetsplatser.

ID06 har stor betydelse för att höja säkerheten på byggarbetsplatser. För att man ska kunna ha ett fungerande olycksförebyggande arbete är det mycket viktigt att det går att känna till och kontrollera vilka som vistas på arbetsplatsen.