HÅLTAGNING

Vi erbjuder all typ av håltagning för både företag och privatpersoner i mindre och större byggprojekt

Svensk Kvalitetssanering AB arbetar med olika typer av håltagning oavsett dimension och material som betong (även armerad) tegel, sten, trä eller andra byggmaterial.

Vi kärnborrar både torrt och vått, runda precisa hål efter önskemål.

Vi utför sågning för nya fönster-, och dörrpartier, spårning i väggar och golv för VVS- och elinstallationer mm.

På alla våra entreprenader följer vi vårt kvalitets-, och miljöledningssystem med egenkontroller och checklistor för att säkerställa en problemfri entreprenad. Varje entreprenad avslutas med grov och finstädning, avfall från entreprenaden körs på deponi.

Vi har tillgång till liftar, kranar och containers för varje storlek på uppdrag.

Kontakta oss

0705-74 60 60
0706-12 12 70

Svensk Kvalitetssanering AB
Oskarsvägen 38
702 14 Örebro

Filialer i Bromma, Stockholm & Malmö

Email
info@kvalitetssanering.se

Brandtätning

Våra erfarna tekniker utför alla typer av brandtätningar i olika material och anpassar brandtätningen till verksamheten i byggnaden och brandtekniska krav.

Håltagning

Vi utför olika typer av håltagning oavsett dimension och material, exempelvis betong (även armerad) tegel, sten, trä och andra byggmaterial.

Rivning

Vi utför invändiga rivningar på ett miljöriktigt sätt där du som kund kan vara säker på att allt farligt avfall blir korrekt omhändertaget.

Fogning

Våra erfarna fogare utför all sorts fogning som entrépartier, dörrar, golv, stenfasader samt specialfogar som dilatationsfogar m.m.

Plåt, byggnationer & montering

Vi kan tillgodose de flesta plåt och byggservice behov när det gäller all typ av montering, återställning, om- till- och nybyggnationer, markarbeten och murning.

Isolering

I Svensk Kvalitetssanering AB använder vi säkra och utprovade produkter när det gäller isolering av rör.