Plåt, byggnationer och montering

Egna snickare - självklart!

Genom åren har vi på Svensk Kvalitetssanering ofta fått frågan på våra entreprenader om vi inte kan hjälpa till med återuppbyggnaden också då man gillat det vi utfört, och sagt och gjort – det borde vi ju ha såklart.

Sedan 2013 ansvarar Åke Johansson för alla de byggnationer vi utför. Drygt 30 års erfarenhet är garanti för att jobben blir exemplariskt utförda, till sin hjälp har Åke ett antal duktiga medarbetare.

Vi kan dessutom tillgodose de flesta behov av plåtarbeten och har tillgång till byggnadsplåtslageri och smedja för specialbeställning av varierande plåtarbeten, eller profilerad takplåt i exakta längder.

 

Kontakta oss

0705-74 60 60
0706-12 12 70

Svensk Kvalitetssanering AB
Oskarsvägen 38
702 14 Örebro

Filialer i Bromma, Stockholm & Malmö

Email
info@kvalitetssanering.se

Brandtätning

Våra erfarna tekniker utför alla typer av brandtätningar i olika material och anpassar brandtätningen till verksamheten i byggnaden och brandtekniska krav.

Håltagning

Vi utför olika typer av håltagning oavsett dimension och material, exempelvis betong (även armerad) tegel, sten, trä och andra byggmaterial.

Rivning

Vi utför invändiga rivningar på ett miljöriktigt sätt där du som kund kan vara säker på att allt farligt avfall blir korrekt omhändertaget.

Fogning

Våra erfarna fogare utför all sorts fogning som entrépartier, dörrar, golv, stenfasader samt specialfogar som dilatationsfogar m.m.

Plåt, byggnationer & montering

Vi kan tillgodose de flesta plåt och byggservice behov när det gäller all typ av montering, återställning, om- till- och nybyggnationer, markarbeten och murning.

Isolering

I Svensk Kvalitetssanering AB använder vi säkra och utprovade produkter när det gäller isolering av rör.