Isolering

Vi kör med beprövade metoder för isolering

I Svensk Kvalitetssanering AB använder vi säkra och utprovade produkter när det gäller isolering av rör. Du som kund skall känna dig trygg i vårt val av material – material som håller och ger önskad effekt år efter år.

Trasig isolering runt rör kan innehålla asbest och bör i sådana fall saneras. Även trasig isolering som inte innehåller asbest bör bytas då den ej gör sitt jobb.

Ledningar för varma rör, kalla rör, rör för komfortkyla, rök- och avgaskanaler samt rör för dagvatten och avlopp skall isoleras. Genom isolering minskas värmeförlusten, frysning förhindras liksom brandspridning och kondensbildning.

Att isolera är inte bara bra för miljön, utan sparar dessutom pengar. Energi är alldeles för dyrbart för att slösa bort – det man inte förbrukar behöver inte produceras. Rören är nästan alltid värmesystemets svagaste länk, så det enklaste sättet att spara pengar är att isolera dem.

Orsaken till att isolera varma rör och rör för komfortkyla är för att begränsa värme och fuktflödet från omgivningen in mot rören. På vissa rör krävs även en isolering för att dämpa oönskade ljud.

Svensk Kvalitetssanering AB har utbildad personal med samtliga certifikat för att sanera asbesthaltig isolering, vi gör det tryggt för dig som kund, vi agerar så att minsta möjliga störning sker och tar självklart även hand om återisoleringen om så önskas.

I äldre fastigheter är asbesthaltiga rörisoleringar mycket vanliga, speciellt i källare och på vindar, ofta har de suttit i årtionden och genom åren blivit skadade och därigenom även farliga för de människor som vistas i närheten, asbestfibern sprids oerhört lätt och kan därför enkelt ta sig vidare ut i trapphus, cykelrum, soprum och liknande. Därför är sanering av dessa rörböjar oerhört viktig.

Vi utför isolering i Stockholm / Mälardalen, Örebro / Bergslagen och Malmö / Skåne. Har du några frågor eller vill veta mer? Kontakta oss nedan!

Kontakta oss

0705-74 60 60
0706-12 12 70

Svensk Kvalitetssanering AB
Oskarsvägen 38
702 14 Örebro

Filialer i Bromma, Stockholm & Malmö

Email
info@kvalitetssanering.se

Brandtätning

Våra erfarna tekniker utför alla typer av brandtätningar i olika material och anpassar brandtätningen till verksamheten i byggnaden och brandtekniska krav.

Håltagning

Vi utför olika typer av håltagning oavsett dimension och material, exempelvis betong (även armerad) tegel, sten, trä och andra byggmaterial.

Rivning

Vi utför invändiga rivningar på ett miljöriktigt sätt där du som kund kan vara säker på att allt farligt avfall blir korrekt omhändertaget.

Fogning

Våra erfarna fogare utför all sorts fogning som entrépartier, dörrar, golv, stenfasader samt specialfogar som dilatationsfogar m.m.

Plåt, byggnationer & montering

Vi kan tillgodose de flesta plåt och byggservice behov när det gäller all typ av montering, återställning, om- till- och nybyggnationer, markarbeten och murning.

Isolering

I Svensk Kvalitetssanering AB använder vi säkra och utprovade produkter när det gäller isolering av rör.