Fogning

En bra fogning ska inte märkas

En bra fog skall inte märkas utan göra sitt jobb i det tysta, den skall vara smidig och följsam. Men rätt material räcker inte.

Oavsett sammanhang är det viktigt att fogarna utformas på rätt sätt, att rätt material används och att fogningen utförs korrekt. Felaktiga fogar kan i framtiden ge skador på byggnaden.

Olika material påverkas av temperatur och fukt på olika sätt. När material med olika egenskaper, som exempelvis stål och betong ska fogas samman krävs en fog som klarar påfrestningen det innebär när de två materialen rör sig på sina individuella sätt.

Våra erfarna fogare utför all sorts fogning som entrépartier, dörrar, golv, stenfasader samt specialfogar som dilatationsfogar m.m. Vi använder endast de på marknaden bästa produkterna oavsett om det gäller fog, bottningslister, primer eller verktyg. Vi vidareutbildar våra fogare kontinuerligt och jobbar alltid efter vårt kvalitetsledningssystem i alla led samt med nöjdkund-garanti.

Kontakta oss

0705-74 60 60
0706-12 12 70

Svensk Kvalitetssanering AB
Oskarsvägen 38
702 14 Örebro

Filialer i Bromma, Stockholm & Malmö

Email
info@kvalitetssanering.se

Brandtätning

Våra erfarna tekniker utför alla typer av brandtätningar i olika material och anpassar brandtätningen till verksamheten i byggnaden och brandtekniska krav.

Håltagning

Vi utför olika typer av håltagning oavsett dimension och material, exempelvis betong (även armerad) tegel, sten, trä och andra byggmaterial.

Rivning

Vi utför invändiga rivningar på ett miljöriktigt sätt där du som kund kan vara säker på att allt farligt avfall blir korrekt omhändertaget.

Fogning

Våra erfarna fogare utför all sorts fogning som entrépartier, dörrar, golv, stenfasader samt specialfogar som dilatationsfogar m.m.

Plåt, byggnationer & montering

Vi kan tillgodose de flesta plåt och byggservice behov när det gäller all typ av montering, återställning, om- till- och nybyggnationer, markarbeten och murning.

Isolering

I Svensk Kvalitetssanering AB använder vi säkra och utprovade produkter när det gäller isolering av rör.