Brandtätning

Brandtätning. Det effektiva men eftersatta brandskyddet

Brandspridning mellan våningsplan och längs kabel- och ventilationsstråk utgör en av de stora brandfarorna i moderna byggnader. Rök och lättantändliga gaser sprider sig oerhört snabbt, var som helst, bara de får chansen. Branddörrar och brandcellsgränser gör ingen nytta om rök och eld kan sprida sig i hålrum ovanför innertak, i kabelstråk eller ventilationsschakt. 

En effektiv brandtätning kan skilja tillbud från katastrof. Därför är det beklagligt att det passiva brandskyddet i många fall är underskattat och eftersatt. Att stänga inne branden är en billig och effektiv brandskyddsåtgärd som fungerar dygnet runt utan att larmet går och utan att personal finns på plats för att släcka. Att genomföra en brandtätning innebär att spridning av eventuell brand kan begränsas till mindre utrymmen och ge värdefull tid till brandbekämpande åtgärder.

Brandtätning – kontroll och dokumentation

Brandtätningar och brandcellsgränser ska kontrolleras regelbundet. Vi kan utföra kontrollen i samband med säkerhetskontroller eller som årlig översyn. Det bör också alltid ske efter ombyggnadsarbeten då el-, rör och VVS genomföringar kan ha försämrat byggnadens brandskydd. Brandtätningen märks upp och förs in på vår checklista. På märkningen noteras plats och telefonnummer för felrapport. Elektriker och andra som utför installationer i byggnaden kan då enkelt anmäla att de har brutit en brandcell och att återtätning måste ske. Vi kan också utföra brandtätningsarbete som underentreprenör i byggprocessen.

Kontinuerlig kompetensutveckling av brandtätning

Våra erfarna tekniker utför alla typer av brandtätningar i olika material och anpassar brandtätningen till verksamheten i byggnaden och brandtekniska krav. De tätningar som användes är självklart provade och typgodkända. Vi vidareutbildar våra tekniker kontinuerligt och jobbar alltid efter vårt kvalitetsledningssystem i alla led.

Svensk Kvalitetssanering utför professionella brandtätningar i Stockholm / Mälardalen, Örebro / Bergslagen och Malmö / Skåne. Vill du ha hjälp med brandtätning eller har du några frågor? Varmt välkommen att höra av dig till oss nedan!

Kontakta oss

0705-74 60 60
0706-12 12 70

Svensk Kvalitetssanering AB
Oskarsvägen 38
702 14 Örebro

Filialer i Bromma, Stockholm & Malmö

Email
info@kvalitetssanering.se

Brandtätning

Våra erfarna tekniker utför alla typer av brandtätningar i olika material och anpassar brandtätningen till verksamheten i byggnaden och brandtekniska krav.

Håltagning

Vi utför olika typer av håltagning oavsett dimension och material, exempelvis betong (även armerad) tegel, sten, trä och andra byggmaterial.

Rivning

Vi utför invändiga rivningar på ett miljöriktigt sätt där du som kund kan vara säker på att allt farligt avfall blir korrekt omhändertaget.

Fogning

Våra erfarna fogare utför all sorts fogning som entrépartier, dörrar, golv, stenfasader samt specialfogar som dilatationsfogar m.m.

Plåt, byggnationer & montering

Vi kan tillgodose de flesta plåt och byggservice behov när det gäller all typ av montering, återställning, om- till- och nybyggnationer, markarbeten och murning.

Isolering

I Svensk Kvalitetssanering AB använder vi säkra och utprovade produkter när det gäller isolering av rör.