Hitta asbest!

Vid rivning av garage så upptäcks misstänkta kanaler, vid närmare inspektion och översyn så visar det sig vara asbest.
Arbetet stoppas upp och våra erfarna och välutbildade sanerare tar över, frigör kanalerna, plockar ned dem, plastar in och märker upp samt ser till att asbestsavfallet transporteras till godkänd deponi.

Dela:

Fler nyheter

Håltagning

Håltagning!

Svensk Kvalitetssanering AB arbetar med olika typer av håltagning oavsett dimension och material som betong (även armerad) tegel, sten, trä eller andra byggmaterial. Vi erbjuder

Fräsning av betonggolv!

Fräsning av betonggolv, i detta fall i syfte att “sänka golvet” och få mer utrymme invändigt i boendemiljön, ett inte helt okomplicerat jobb, det är

Montering ventilation!

Borttagning av gamla ventilationsstosar med miljöfarlig ventstosmassa (i detta fall innehållande PCB) därefter monteras nya stosar, skjutmuff, påstick och slang fast, ett precisionsjobb som våra