Fräsning av betonggolv!

Fräsning av betonggolv, i detta fall i syfte att “sänka golvet” och få mer utrymme invändigt i boendemiljön, ett inte helt okomplicerat jobb, det är noga att fräsa golvet i omgångar för att sänka golvet successivt och inte få alltför stor differens i fräsdjupet, golvet kommer också grov och finslipas samt flytspacklas för att underlätta vidare läggning av golv senare. Metod beroende på typ av golv samt användningsområde såklart.

Fräsar och slipar kopplas till stora stoftsugar som tar omhand om det damm som uppstår, självklart användes också luftrenare för att optimera arbetsmiljön.

Dela:

Fler nyheter

Montering ventilation!

Borttagning av gamla ventilationsstosar med miljöfarlig ventstosmassa (i detta fall innehållande PCB) därefter monteras nya stosar, skjutmuff, påstick och slang fast, ett precisionsjobb som våra

Fogning!

En bra fog skall inte märkas utan göra sitt jobb i det tysta, den skall vara smidig och följsam. Men rätt material räcker inte.Oavsett sammanhang

Marksanering!

Marksanering, ett viktigt arbete som måste utföras metodiskt och med en plan som föregåtts av noggrann provtagning för kartläggning av den kontaminerade ytan, kontakt med

PCB-sanering på Stortorget!

PCB-sanering på torg och gågata, att jobba från liftar och ställningar måste ske på säkert sätt både för vår egen personal samt människor i vårt