Fogning!

En bra fog skall inte märkas utan göra sitt jobb i det tysta, den skall vara smidig och följsam. Men rätt material räcker inte.
Oavsett sammanhang är det viktigt att fogarna utformas på rätt sätt, att rätt material används och att fogningen utförs korrekt.
Felaktiga fogar kan i framtiden ge skador på byggnaden.

Olika material påverkas av temperatur och fukt på olika sätt. När material med olika egenskaper, som exempelvis stål och betong ska fogas samman krävs en fog som klarar påfrestningen det innebär när de två materialen rör sig på sina individuella sätt.

Våra erfarna fogare utför all sorts fogning som entrépartier, dörrar, golv, stenfasader samt specialfogar som dilatationsfogar m.m.
Vi använder endast de på marknaden bästa produkterna oavsett om det gäller fog, bottningslister, primer eller verktyg.
Våra fogare jobbar alltid efter vårt kvalitetsledningssystem i alla led samt med nöjdkund-garanti.
Självklart utför vi även brandfogning.

Dela:

Fler nyheter

Montering ventilation!

Borttagning av gamla ventilationsstosar med miljöfarlig ventstosmassa (i detta fall innehållande PCB) därefter monteras nya stosar, skjutmuff, påstick och slang fast, ett precisionsjobb som våra

Marksanering!

Marksanering, ett viktigt arbete som måste utföras metodiskt och med en plan som föregåtts av noggrann provtagning för kartläggning av den kontaminerade ytan, kontakt med

PCB-sanering på Stortorget!

PCB-sanering på torg och gågata, att jobba från liftar och ställningar måste ske på säkert sätt både för vår egen personal samt människor i vårt

Ren granitmur!

När Kommunen behövde göra rent på torget så fick vi förfrågan om att ta hand om den fina granitmuren som hade påväxt, problemet var dock