Fogning!

En bra fog skall inte märkas utan göra sitt jobb i det tysta, den skall vara smidig och följsam. Men rätt material räcker inte.
Oavsett sammanhang är det viktigt att fogarna utformas på rätt sätt, att rätt material används och att fogningen utförs korrekt.
Felaktiga fogar kan i framtiden ge skador på byggnaden.

Olika material påverkas av temperatur och fukt på olika sätt. När material med olika egenskaper, som exempelvis stål och betong ska fogas samman krävs en fog som klarar påfrestningen det innebär när de två materialen rör sig på sina individuella sätt.

Våra erfarna fogare utför all sorts fogning som entrépartier, dörrar, golv, stenfasader samt specialfogar som dilatationsfogar m.m.
Vi använder endast de på marknaden bästa produkterna oavsett om det gäller fog, bottningslister, primer eller verktyg.
Våra fogare jobbar alltid efter vårt kvalitetsledningssystem i alla led samt med nöjdkund-garanti.
Självklart utför vi även brandfogning.

Dela:

Fler nyheter

Fräsning av betonggolv!

Fräsning av betonggolv, i detta fall i syfte att “sänka golvet” och få mer utrymme invändigt i boendemiljön, ett inte helt okomplicerat jobb, det är

Montering ventilation!

Borttagning av gamla ventilationsstosar med miljöfarlig ventstosmassa (i detta fall innehållande PCB) därefter monteras nya stosar, skjutmuff, påstick och slang fast, ett precisionsjobb som våra

Marksanering!

Marksanering, ett viktigt arbete som måste utföras metodiskt och med en plan som föregåtts av noggrann provtagning för kartläggning av den kontaminerade ytan, kontakt med