PCB-sanering på Stortorget!

PCB-sanering på torg och gågata, att jobba från liftar och ställningar måste ske på säkert sätt både för vår egen personal samt människor i vårt arbetes närhet. Marktäckning måste till samt all vår utrustning som behöver finnas på plats kräver avspärrningar, skyltar som upplyser om arbetet och hänvisar till alternativa vägval och bra och saklig information till de affärer och kontor som finns i fastigheten borgar för att entreprenaden flyter på trots läget. Svensk Kvalitetssanering AB har stor erfarenhet av stora och svåra entreprenader där problem behöver lösas före, under och efter arbetets avslut.

Dela:

Fler nyheter

Håltagning

Håltagning!

Svensk Kvalitetssanering AB arbetar med olika typer av håltagning oavsett dimension och material som betong (även armerad) tegel, sten, trä eller andra byggmaterial. Vi erbjuder

Fräsning av betonggolv!

Fräsning av betonggolv, i detta fall i syfte att “sänka golvet” och få mer utrymme invändigt i boendemiljön, ett inte helt okomplicerat jobb, det är

Montering ventilation!

Borttagning av gamla ventilationsstosar med miljöfarlig ventstosmassa (i detta fall innehållande PCB) därefter monteras nya stosar, skjutmuff, påstick och slang fast, ett precisionsjobb som våra