PCB-sanering på Stortorget!

PCB-sanering på torg och gågata, att jobba från liftar och ställningar måste ske på säkert sätt både för vår egen personal samt människor i vårt arbetes närhet. Marktäckning måste till samt all vår utrustning som behöver finnas på plats kräver avspärrningar, skyltar som upplyser om arbetet och hänvisar till alternativa vägval och bra och saklig information till de affärer och kontor som finns i fastigheten borgar för att entreprenaden flyter på trots läget. Svensk Kvalitetssanering AB har stor erfarenhet av stora och svåra entreprenader där problem behöver lösas före, under och efter arbetets avslut.

Dela:

Fler nyheter

Fräsning av betonggolv!

Fräsning av betonggolv, i detta fall i syfte att “sänka golvet” och få mer utrymme invändigt i boendemiljön, ett inte helt okomplicerat jobb, det är

Montering ventilation!

Borttagning av gamla ventilationsstosar med miljöfarlig ventstosmassa (i detta fall innehållande PCB) därefter monteras nya stosar, skjutmuff, påstick och slang fast, ett precisionsjobb som våra

Fogning!

En bra fog skall inte märkas utan göra sitt jobb i det tysta, den skall vara smidig och följsam. Men rätt material räcker inte.Oavsett sammanhang

Marksanering!

Marksanering, ett viktigt arbete som måste utföras metodiskt och med en plan som föregåtts av noggrann provtagning för kartläggning av den kontaminerade ytan, kontakt med