PCB-sanering på Stortorget!

PCB-sanering på torg och gågata, att jobba från liftar och ställningar måste ske på säkert sätt både för vår egen personal samt människor i vårt arbetes närhet. Marktäckning måste till samt all vår utrustning som behöver finnas på plats kräver avspärrningar, skyltar som upplyser om arbetet och hänvisar till alternativa vägval och bra och saklig information till de affärer och kontor som finns i fastigheten borgar för att entreprenaden flyter på trots läget. Svensk Kvalitetssanering AB har stor erfarenhet av stora och svåra entreprenader där problem behöver lösas före, under och efter arbetets avslut.

Dela:

Fler nyheter

Ren granitmur!

När Kommunen behövde göra rent på torget så fick vi förfrågan om att ta hand om den fina granitmuren som hade påväxt, problemet var dock

I händelsernas centrum!

Vi på Svensk Kvalitetssanering AB har alltid velat vara i händelsernas centrum oavsett vilken typ av entreprenad vi utför, vi trivs när det är utmanande,

Bunkerjobb!

Bunkerjobb! Sanering/rivning av kontaminerat betonggolv i bunker, ett speciellt arbete då det kräver en hel del planering då det är ett trångt och slutet utrymme

Social sanering

Social sanering är ofta en känslig historia där diskretion är en hederssak. Det gäller oftast boendemiljöer och inte sällan med tragiska förtecken. Våra kunder inom