Ren granitmur!

När Kommunen behövde göra rent på torget så fick vi förfrågan om att ta hand om den fina granitmuren som hade påväxt, problemet var dock rabatten i direkt anslutning där det fanns planteringar och där nya planteringar tidigare gjorts.
Att använda rätt kemikalier vid rätt tillfällen tillsammans med rätt vattentryck är lösningen.
Oavsett om det gäller en granitmur, husfasad eller ett tak så har vi lösningen på problemet, konsultera oss för en vacker ny exteriör!

Dela:

Fler nyheter

Fräsning av betonggolv!

Fräsning av betonggolv, i detta fall i syfte att “sänka golvet” och få mer utrymme invändigt i boendemiljön, ett inte helt okomplicerat jobb, det är

Montering ventilation!

Borttagning av gamla ventilationsstosar med miljöfarlig ventstosmassa (i detta fall innehållande PCB) därefter monteras nya stosar, skjutmuff, påstick och slang fast, ett precisionsjobb som våra

Fogning!

En bra fog skall inte märkas utan göra sitt jobb i det tysta, den skall vara smidig och följsam. Men rätt material räcker inte.Oavsett sammanhang

Marksanering!

Marksanering, ett viktigt arbete som måste utföras metodiskt och med en plan som föregåtts av noggrann provtagning för kartläggning av den kontaminerade ytan, kontakt med