Ren granitmur!

När Kommunen behövde göra rent på torget så fick vi förfrågan om att ta hand om den fina granitmuren som hade påväxt, problemet var dock rabatten i direkt anslutning där det fanns planteringar och där nya planteringar tidigare gjorts.
Att använda rätt kemikalier vid rätt tillfällen tillsammans med rätt vattentryck är lösningen.
Oavsett om det gäller en granitmur, husfasad eller ett tak så har vi lösningen på problemet, konsultera oss för en vacker ny exteriör!

Dela:

Fler nyheter

Håltagning

Håltagning!

Svensk Kvalitetssanering AB arbetar med olika typer av håltagning oavsett dimension och material som betong (även armerad) tegel, sten, trä eller andra byggmaterial. Vi erbjuder

Fräsning av betonggolv!

Fräsning av betonggolv, i detta fall i syfte att “sänka golvet” och få mer utrymme invändigt i boendemiljön, ett inte helt okomplicerat jobb, det är

Montering ventilation!

Borttagning av gamla ventilationsstosar med miljöfarlig ventstosmassa (i detta fall innehållande PCB) därefter monteras nya stosar, skjutmuff, påstick och slang fast, ett precisionsjobb som våra