Redo för sanering av asbesthaltig byggfog

Det är troligt att en äldre byggfog kan innehålla PCB eller klorparaffiner men den kan också innehålla asbest, det är viktigt att få med vid provtagning så att man verkligen vet vad fogen innehåller och hur man ska agera både när det gäller sanering men även vid transport och deponi samt att göra saneringsanmälan till rätt tillsynsmyndighet. Asbest är något vi skall ha den största respekt för då vi vet att det fortfarande förekommer sjukdom och t.o.m dödsfall som är asbestrelaterade i Sverige idag. Att anlita en entreprenör som vet hur man utför provtagningar och vad man ska söka efter är därför av största vikt. På bilden har Martin gjort sig redo för sanering av asbesthaltig byggfog i Hjorthagen.

Dela:

Fler nyheter

Social sanering

Social sanering är ofta en känslig historia där diskretion är en hederssak. Det gäller oftast boendemiljöer och inte sällan med tragiska förtecken. Våra kunder inom

Action från en grävmaskin!

Action från en grävmaskin! När en kontaminerad markyta ska saneras föregås det av provtagningar med analyssvar, sedan tas en handlingsplan fram som presenteras för aktuell