Redo för sanering av asbesthaltig byggfog

Det är troligt att en äldre byggfog kan innehålla PCB eller klorparaffiner men den kan också innehålla asbest, det är viktigt att få med vid provtagning så att man verkligen vet vad fogen innehåller och hur man ska agera både när det gäller sanering men även vid transport och deponi samt att göra saneringsanmälan till rätt tillsynsmyndighet. Asbest är något vi skall ha den största respekt för då vi vet att det fortfarande förekommer sjukdom och t.o.m dödsfall som är asbestrelaterade i Sverige idag. Att anlita en entreprenör som vet hur man utför provtagningar och vad man ska söka efter är därför av största vikt. På bilden har Martin gjort sig redo för sanering av asbesthaltig byggfog i Hjorthagen.

Dela:

Fler nyheter

Håltagning

Håltagning!

Svensk Kvalitetssanering AB arbetar med olika typer av håltagning oavsett dimension och material som betong (även armerad) tegel, sten, trä eller andra byggmaterial. Vi erbjuder

Fräsning av betonggolv!

Fräsning av betonggolv, i detta fall i syfte att “sänka golvet” och få mer utrymme invändigt i boendemiljön, ett inte helt okomplicerat jobb, det är

Montering ventilation!

Borttagning av gamla ventilationsstosar med miljöfarlig ventstosmassa (i detta fall innehållande PCB) därefter monteras nya stosar, skjutmuff, påstick och slang fast, ett precisionsjobb som våra