Redo för sanering av asbesthaltig byggfog

Det är troligt att en äldre byggfog kan innehålla PCB eller klorparaffiner men den kan också innehålla asbest, det är viktigt att få med vid provtagning så att man verkligen vet vad fogen innehåller och hur man ska agera både när det gäller sanering men även vid transport och deponi samt att göra saneringsanmälan till rätt tillsynsmyndighet. Asbest är något vi skall ha den största respekt för då vi vet att det fortfarande förekommer sjukdom och t.o.m dödsfall som är asbestrelaterade i Sverige idag. Att anlita en entreprenör som vet hur man utför provtagningar och vad man ska söka efter är därför av största vikt. På bilden har Martin gjort sig redo för sanering av asbesthaltig byggfog i Hjorthagen.

Dela:

Fler nyheter

PCB-sanering på Stortorget!

PCB-sanering på torg och gågata, att jobba från liftar och ställningar måste ske på säkert sätt både för vår egen personal samt människor i vårt

Ren granitmur!

När Kommunen behövde göra rent på torget så fick vi förfrågan om att ta hand om den fina granitmuren som hade påväxt, problemet var dock

I händelsernas centrum!

Vi på Svensk Kvalitetssanering AB har alltid velat vara i händelsernas centrum oavsett vilken typ av entreprenad vi utför, vi trivs när det är utmanande,

Bunkerjobb!

Bunkerjobb! Sanering/rivning av kontaminerat betonggolv i bunker, ett speciellt arbete då det kräver en hel del planering då det är ett trångt och slutet utrymme