Sanering av svartlim i Malmö Oktober -19

Sanering

Sanering av 500 kvm kontaminerad golvmatta och svartlim (asbest) i rivningsfastighet i centrala Malmö, saneringen föregicks av att bygga zon samt skapa undertryck i den stora lokalen, mattstrippers och golvslipar användes och efter det lades stor vikt på städningen samt efterventilering, trots att det är en fastighet som skall rivas så gäller samma hårda krav på saneringen.

Dela:

Fler nyheter

Social sanering

Social sanering är ofta en känslig historia där diskretion är en hederssak. Det gäller oftast boendemiljöer och inte sällan med tragiska förtecken. Våra kunder inom

Action från en grävmaskin!

Action från en grävmaskin! När en kontaminerad markyta ska saneras föregås det av provtagningar med analyssvar, sedan tas en handlingsplan fram som presenteras för aktuell