Sanering av svartlim i Malmö Oktober -19

Sanering

Sanering av 500 kvm kontaminerad golvmatta och svartlim (asbest) i rivningsfastighet i centrala Malmö, saneringen föregicks av att bygga zon samt skapa undertryck i den stora lokalen, mattstrippers och golvslipar användes och efter det lades stor vikt på städningen samt efterventilering, trots att det är en fastighet som skall rivas så gäller samma hårda krav på saneringen.

Dela:

Fler nyheter

Håltagning

Håltagning!

Svensk Kvalitetssanering AB arbetar med olika typer av håltagning oavsett dimension och material som betong (även armerad) tegel, sten, trä eller andra byggmaterial. Vi erbjuder

Fräsning av betonggolv!

Fräsning av betonggolv, i detta fall i syfte att “sänka golvet” och få mer utrymme invändigt i boendemiljön, ett inte helt okomplicerat jobb, det är

Montering ventilation!

Borttagning av gamla ventilationsstosar med miljöfarlig ventstosmassa (i detta fall innehållande PCB) därefter monteras nya stosar, skjutmuff, påstick och slang fast, ett precisionsjobb som våra