Nummer 2 - 2012

2/2012 Högtryck i hela landet!

Äntligen är våren här och med den så känns det lättare att jobba även om vi just nu är inne i vår mest intensiva period.

De av våra stora entreprenader som legat vilande under vinterhalvåret har dragit igång med full styrka igen, lägg därtill ett större antal inventeringar, saneringar, montage och andra små och mellanstora entreprenader så kan vi konstatera att det just nu är högtryck!

Hos div. Skåne har vi i Malmö stärkt upp med Ronny och Kristoffer pga den stora efterfrågan i Skåneregionen på våra tjänster. Med Brommakontoret som bas servar vi nu hela Stockholmsområdet med våra sanerare och snickare, men välkommen att anlita oss var du än hör hemma.

Peter Örnberg VD Svensk Kvalitetssanering AB

Norrköpings Kommun

Vi drar igång saneringen av skolor inom Norrköpings Kommun för andra året i rad, etableringen skedde i början på maj och beräknas rulla på över hela sommaren. Skolor är en väldigt känslig och svår miljö att vistas i pga många och nyfikna barn runt arbetsplatsen, lekplatser med sandlådor, rabatter etc. stor vikt måste läggas på logistiken, för att inte störa skolarbetet, rejäla avspärrningar, samt marktäckningar. Vi lägger stor vikt på att vid dessa entreprenader även lyssna in skolpersonalens önskemål om störande/bullrande arbeten etc.

Ramavtal tecknat med Kumla Kommun

Vi är mycket glada över att ha tecknat ramavtal med Kumla Kommun och Kumla Fastigheter AB. Avtalet löper på två år med option på ytterligare två år vid avtalstidens utgång. Uppdraget gäller diverse saneringstjänster som fuktsanering, mögel och röksanering, brand, sot och sociala saneringar.

Intervju med vår medarbetare Martin

Hur har vintern varit Martin, vad har du varit i vinter samt gjort för arbeten?
Vintern har varit mycket bra, jag och kollegan Ronnie har varit i Kungshamra, Stockholm där vi sanerat PCB haltig byggfog invändigt i trapphus på väggar och entrèpartier, skönt att jobba inomhus när många av jobbarkompisarna varit utomhus, självklart något jag och Ronnie ödmjukt påpekat för dem så fort tillfälle gavs i vintras. Det har även blivit en hel del asbest och fuktsaneringar i badrum samt så var jag i vårt centralförråd i Örebro och rensade upp en hel del och byggde nya pallställage för vår utrustning och material bl.a

Vart är du nu och vad utför ni där?
Nu är jag i Hjulsta, Stockholm där jag även varit tidigare under två år, även här sanerar vi PCB haltig byggfog på loftgångar, i trapphus, balkonger, dillatationsfogar etc. Vi är ett lag på tre man för denna entreprenad som kommer att löpa över hela sommaren.

Hur länge har du jobbat som sanerare hos SKS?
I drygt tre år, jag började våren 2009 och har sedan dess blivit kvar.

Vad är det bästa med jobbet?
Helt klart arbetskamraterna och den sammanhållning vi har i företaget, det är självklart också roligt när arbetsplatserna och arbetsuppgifterna varierar.

Du är även skyddsombud – vad innebär det att du gör då?
I huvudsak så håller jag koll på att alla har rätt skyddsutrustning samt använder den som man ska, det är också viktigt att se till att alla trivs och har det bra på jobbet. Jag går även skyddsronder.

Till sist vad önskar du dig nu?
Då jag sedan drygt ett år tillbaka har en liten dotter så skulle det vara skönt att varva med lite mer jobb på hemmaplan också.

 
Martin Petersson Sanerare och Skyddsombud, Svensk Kvalitetssanering AB 

Fuktsanering

Rivning av fuktskadade badrum för avfuktning och om kunden så önskar återuppbyggnad är något vi utför mer och mer, våra medarbetare är utbildade i fukt och torkteknik och våra fukttekniker gör provtagningar och upprättar protokoll med råd och rekommendationer. Värt att tänka på vid rivning av fuktskadade badrum är att dessa ofta kan innehålla asbest i fix och fog i kakel och klinkers och för att säkerställa att en rivning kan utföras på ett säkert sätt behöver man ta prover och skicka på analys, skulle proverna visa sig innehålla asbest måste en asbestsanering utföras innan själva rivningen och fuktsaneringen, vi har naturligtvis även utbildade sanerare och samtliga tillstånd för att utföra asbestsaneringar.

Marksaneringar

Vi har märkt en stor efterfrågan på marksaneringar av kontaminerade ytor, vilket gjort att vi stärkt upp samarbetet med aktörer som kompletterar oss i vissa bitar, framförallt när det gäller tung maskinpark, detta gör att vi nu åtar oss allt från avancerade provtagningar på mindre och större djup samt har alla möjligheter att på ett mycket smidigt sätt ta bort den kontaminerade marken samt att återfylla den med frisk jord igen, och detta över hela landet. I alla ärenden jobbar vi nära tillsynsmyndigheterna och upprättar samtlig erforderlig dokumentation för entreprenaden som efter utfört uppdrag tillhandahålles beställaren.

   
Jonny Eklund Teknisk chef och Magnus Roth Arbetsplatschef Skåne på marksanering i Malmö

Svensk Kvalitetssanering AB, Örebro, Stockholm, Malmö
www.kvalitetssanering.se