Nummer 4 - 2012

4/2012 Vinterland...

Ja då har vintern gjort sitt intåg på allvar, snö och kyla på alla våra arbetsplatser från norr till söder med allt vad det innebär, lika fantastiskt som det är med att det blir ljusare och vackert ute lika besvärligt kan det vara att driva en entreprenad utomhus, maskiner och utrustning tar mer stryk, liftar fryser fast och momenten tar helt enkelt lite längre tid, det gäller att ha en bra plan tillhands.

Vi går mot helger och ledigheter vilket känns bra efter ett intensivt 2012. Vi kommer inte att stänga ner helt utan har personal igång under alla veckor runt jul och nyår, dock med reducerad styrka. Vi avrundar årets sista Flaskpost med att berätta om några spännande entreprenader vi haft och har, samt en intervju från en av våra kunder under det gångna året.

Peter Örnberg. VD svensk Kvalitetssanering AB

PCB-sanering åt Norrköpings Kommun

Under två års tid har Svensk Kvalitetssanering AB sanerat både PCB- haltig byggfog och asbest från 8 skolor samt ett äldreboende tillhörande Norrköpings Kommun, återstår efter vintersäsongen 2012/2013 gör ytterligare två äldreboenden sedan är vi klara för denna gång i Östergötland.

Att sanera på skolor är speciellt, detta försöker man alltid att i första hand styra till lov och ledigheter, det är inte alltid detta är praktiskt genomförbart och då gäller det framförallt att se till att avskärma och isolera arbetsområdet ordentligt från nyfikna elever (och ibland även lärare) på vissa skolor finns även lekplatser med sandlådor i närheten, om avståndet mellan saneringsobjektet och sanden understiger 50 m skall denna bytas ut. Vi ombesörjer självklart även detta vid behov.

Asbest

Det är mycket medialt fokus på asbest och asbestsaneringar just nu, vi har hört om skräckexempel med oskyddad personal, fel utrustning och undermåligt utbildad personal samt risk för exponering av tredje man. Det är bra att det fokuseras på detta då asbest är ett material som skall hanteras med största försiktighet, och endast av fackmän med erfarenhet, kompetens och rätt utrustning. Vår egen personal går regelbundet på läkarkontroller, lungröntgen och masktillpassningsprover samt repetitionsutbildningar. Den utrustning av luftrenare, stoftsugar, slussar och övriga maskiner och utrustning som används vid asbestsanering har också behov av regelbunden kontroll och filterbyten. Allt för att säkerställa att inget asbesthaltigt damm hamnar utanför saneringszonen och utgör en fara för människor.

Svensk Kvalitetssanering AB fick förtroendeuppdrag

Einar Mattsson Byggnads AB valde Svensk Kvalitetssanering AB i ett omfattande saneringsuppdrag för ett av deras fastighetsbestånd i Hjulsta i Stockholm. Sanering i denna omfattning kräver stor skicklighet, kontroll och förtroende för entreprenören. Det har Svensk Kvalitetssanering bevisat i tidigare uppdrag under 2009 och 2010.  Arbetet startade i mars och avslutades under augusti 2012 och innefattade sanering av PCB-haltig byggfog i 1200 lägenheter på balkonger samt loftgångar och dillatationsfogar utvändigt. Den totala mängden PCB-haltig byggfog som har sanerats under tre år uppgick till totalt 11200 lpm. Så här tycker Björn Schenholm Ristborg, ansvarig fastighetsförvaltare.

Vad var viktigast i valet av entreprenör?
-Definitivt kvalitetssäkringen och priset. Miljöfrågor kräver en hantering, styrning och dokumentering som är viktigt för att det ska bli korrekt utfört.

Hur har genomförandet fungerat på plats?
-Utmärkt, de tänker själva och allt har gått smidigt. De har jobbat utifrån med hjälp av skylifts och om det har behövts även inifrån lägenheterna. Kommunikationen med hyresgästerna har de hanterat efter vår policy med gott resultat. Projektledningen har varit bra genom hela uppdraget.

Något oväntat inträffade under arbetets gång. Vad hände?
-Det började brinna i en lägenhet. En av killarna stod på en skylift utanför fönstret när detta hände och larmade direkt. Han tog snabbt beslutet att ingripa och hjälpte till så att elden inte skulle sprida sig. Tack vare snabbt agerande så gick det väl.

Är du nöjd med resultatet av hela uppdraget?
-Ja, jag tycker de har uppträtt professionellt. De har ”ordning på grejorna”.

Hur har samarbetet fungerat?
-Jag är nöjd. Det som har imponerat är deras förmåga att förstå behovet och utifrån det kunna detaljstyra och leverera kvalité. Det har skapat förtroende.

Brandtätning

Svensk Kvalitetssanering AB har haft förmånen att under november och december ha brandtätat delar av Lindesberg nya arena i Lindesberg. Vi vill verkligen slå ett slag för brandtätning. En effektiv brandtätning kan skilja tillbud från katastrof. Brandspridning mellan våningsplan och längs kabel- och ventilationsstråk och andra öppningar utgör en av de stora brandfarorna i moderna byggnader. Rök och lättantändliga gaser sprider sig oerhört snabbt, var som helst, bara de får chansen. Branddörrar och brandcellsgränser gör ingen nytta om rök och eld kan sprida sig i hålrum ovanför innertak, i kabelstråk eller ventilationsschakt.

Därför är det beklagligt att det passiva brandskyddet i många fall är underskattat och eftersatt. Att stänga inne branden är en billig och effektiv brandskyddsåtgärd som fungerar dygnet runt utan att larmet går och utan att personal finns på plats för att släcka.

Brandtätningar och brandcellsgränser ska kontrolleras regelbundet. Vi kan utföra kontrollen i samband med säkerhetskontroller eller som årlig översyn. 
Det bör också alltid ske efter ombyggnadsarbeten då el-, rör och VVS genomföringar ofta har försämrat byggnadens brandskydd.


 

God jul och Gott Nytt År

Svensk Kvalitetssanering AB önskar alla kunder, vänner, grossister, konsulter och prenumeranter på Flaskposten en riktigt God Jul och ett Gott Nytt År.

Bild: office.microsoft.com

Svensk Kvalitetssanering AB, Örebro, Stockholm, Malmö
www.kvalitetssanering.se