Nummer 3 - 2013

3/2013 Ett fantastiskt år till ända

Vi avslutar snart ett framgångsrikt 2013 med många spännande entreprenader, stora som små, nya kunder, samarbeten och avtal och ser fram emot 2014 och de satsningar som vi planerar att göra. Dessa kommer att presenteras under kommande flaskposter under våren.

Vilka fantastiska entreprenader vi haft under 2013, vi är glada och stolta över alla uppdrag vi fått och vissa av dem är ju dessutom fleråriga och löper på under kommande år också.
Vi vill också passa på att i detta forum ge en eloge till våra fantastiska medarbetare som år efter år kämpar på och uträttar stordåd.

Peter Örnberg. VD Svensk Kvalitetssanering AB

Man ser upp till Svensk Kvalitetssanering AB

Jobb på hög höjd. Våra duktiga sanerare Martin och Simon tog sig under sommaren an ett riktigt höjdarjobb med svindlande utsikt över Stockholm.
Uppdraget gällde sanering av PCB haltiga byggfogar på en av Hötorgsskraporna och innebar jobb på 88 m höjd, att jobba på höga höjder är inget våra sanerare ens tänker på och dom är dessutom utbildade för det, däremot hör höjder på närmare 100 meter till ovanligheterna och det krävs lite extra för att kliva in i korgen då, vilket både Martin och Simon har.
Ett av problemen med att jobba från extrema höjder är vindkänsligheten vilket gör att man endast jobbar när det i princip är vindstilla, minsta lilla vind på marken kan kännas som en orkan på denna höjd, när vi sanerar på dessa höjder så har vi en sanerare som sköter saneringen och ytterligare en sanerare som mer servar och tänker på säkerheten, t.ex så har han en sugklocka mot fasaden och drar på det sättet in korgen närmare fasaden då sanerarens tryck mot fasaden gör att han skjuter korgen från fasaden.
Ingen lös utrustning får finnas i korgen och samtliga maskiner är säkrade runt handlederna.
Hela entreprenaden löpte utan bekymmer och vi tog självklart även ut miljöförvaltningen på platsbesök för att ha en samsyn på utförandet innan entreprenaden drog igång.
Ännu ett lyckat ”höjdarjobb” slutfört.    
           
AMF1

AMF2

Norrköpings Kommun

Sedan 2011 har Svensk Kvaitetssanering AB utfört PCB, asbest och marksaneringar åt Norrköpings Kommun men även invändiga inventeringar samt provtagningar på samtliga skolor och ålderdomshem, detta åtagande blev under hösten 2013 klart och vi tackar Norrköpings Kommun samt Rambölls konsulter för ett gott samarbete.

Staffanstorps Kommun

Under sommarlovet 2013 påbörjades sanering av PCB-haltiga byggfogar i två idrottshallar och två skolor, under arbetets gång påträffades även asbest som sanerades.
Entreprenaden avslutades under hösten 2013.

Etapp 1 av 3 slutförd

Första etappen av tre (2013, 2014, 2015) gällande PCB-sanering och fogbyte har avslutats åt HSB bostadsrättsförening i Helsingborg, förutom en ansenlig mängd PCB fog som sanerades så byttes dessutom en större mängd dålig fog ut och ersattes med ny.
Entreprenaden utfördes mellan april och oktober med uppehåll 5 veckor under sommaren för att ej störa hyresgästerna.

Ängelholms avloppsreningsverk

Asbestsanering av rörböjar och röravslut samt återisolering och PCB-sanering på Ängelholms avloppsreningsverk har utförts under hösten.  

Asbestsanerare

Då efterfrågan på asbestsaneringar har ökat under hösten och inte ser ut att lugna ned sig på andra sidan nyår heller så har vi tagit in ytterligare medarbetare för att stärka upp inför våra kommande och pågående asbestentreprenader, ett kvitto på att vi utför bra asbestsaneringar där vi sätter säkerheten för omgivningen och våra medarbetare i främsta rummet, detta i kombination med en nära kontakt med tillsynsmyndigheter och koll på dokumentationen har bidragit till den positiva utvecklingen.

SISAB

Svensk Kvalitetssanering AB är mycket glada över att ha skrivit ramavtal med SISAB (Skolfastigheter i Stockholm AB) gällande PCB-saneringar i skolor runt Stockholm, ramavtalet löper till september 2017 och kommer att engagera stora delar av vår personal under sommarmånaderna. Skolor är ju också en speciell miljö att sanera då man behöver tänka ett steg längre när det gäller säkerheten, därför utförs också till största delen dessa saneringar under loven på sommarmånaderna.

Till sist vill vi önska alla våra kunder och vänner en riktigt God jul och Ett Gott Nytt År! Vi hoppas att vi ses och hörs igen 2014!
PÖJE

Svensk Kvalitetssanering AB, Örebro, Stockholm, Malmö
www.kvalitetssanering.se