Nummer 3 - 2012

3/2012 Mörk höst på ingång? Nej inte om du frågar oss…

Hösten är på ingång precis som ett antal nya efterfrågade tjänster och även ny personal! Samt en helt ny spännande satsning på den privata marknaden.

Sommaren - om man nu kan kalla det väder som varit för sommar, lider mot sitt slut och så även vissa av våra större entreprenader.

Vi börjar rusta oss för hösten och vintern och de nya stora entreprenader som vi startat upp eller inom kort startar upp. Vi fortsätter att expandera i Malmö och Skåneregionen, vi har sedan någon månad tillbaka påbörjat saneringen av PCB-haltiga fogar åt VASYD och Sjölunda och Klagshamns avloppsreningsverk, det rör sig totalt om drygt 4300 lpm fog som skall bytas ut. Arbeten vid dessa typer av anläggningar är speciella, inte bara för att det är slutna anläggningar med de speciella förutsättningar som då råder utan också för att våra sanerare behöver komplettera sitt redan goda skydd gällande skyddsoveraller och andningsskydd med vissa sprutor mot bakterier som kan florera i dessa områden.

Vi har även införlivat några nya tjänster i vårt tjänsteutbud och en helt ny satsning på den privata marknaden som känns jättespännande – mer om det här nedan.

Peter Örnberg. VD svensk Kvalitetssanering AB

Målning

Det är med stor glädje vi konstaterar att vår satsning på målning slagit väl ut, våra erfarna målare levererar toppjobb och är ett välkommet tillskott hos oss när vi utför renoveringar, sociala saneringar eller ROT-uppdrag. Vi utför alla typer av målning och tapetseringar, invändigt eller utomhus samt sprutmålning av mindre lokaler, industrier och kontor. 15 års erfarenhet från olika typer av målningsuppdrag garanterar ett bra utfört arbete. Vi har självklart tillgång till ställningar och skylift.


Vår målare Jonas vid renovering av lägenhet i Uppsala.

Fasadtvätt

Vi har återupptagit fasadtvätt igen, en tjänst vi haft vilande något år, men efter att många förfrågningar kommit in så har vi beslutat att återuppta denna tjänstegren. Första uppdraget för året gick till Karlskoga och Brickegårdens vårdcentral vars väggar var täckta med lav, med hjälp av skylift, högtryckstvätt, kemikalier och handkraft så lämnade vi vårdcentralen med skinande rena väggar. I Göteborg behövdes vår hjälp med soprum där en pyroman varit framme, vi utförde brandsaneringen med hjälp av kemikalier och handkraft, naturligtvis krävs det rejäla andningsskydd och ögonskydd förutom skyddskläder vid dessa saneringar. I Stockholm har vi hjälpt en bostadsrättsförening i city att få sina portaler till innergården rena och fina igen efter år av slitage. I Hjulsta har vi dessutom rengjort sopstationerna i området från gamla intorkade soprester, nedfall från träd och påväxt av lav etc. nu ser dom ut som nya igen.


Jonny på skyliften i Karlskoga, efter att ha kemat ytorna mot laven spolas väggarna av med högtryck.

Isolering

Trasig och asbesthaltig isolering runt rörböjar hos en större bostadsrättsförening i centrala Malmö avlägsnas säkert av våra sanerare Magnus och Anders som även återisolerar efter saneringen. Saneringen utförs med s.k. glovebags som innesluter den asbesthaltiga isoleringen helt när man kapar den och tillsammans med våra kraftiga stoftsugar godkända för asbestsanering blir resultatet en helt dammfri sanering. Ledningar för varma och kalla rör, rör för komfortkyla, rök- och avgaskanaler samt rör för dagvatten och avlopp skall isoleras. Genom isolering minskas värmeförlusten, frysning förhindras liksom brandspridning och kondensbildning.


Magnus skär till den nya isoleringen i exakta dimensioner

Privata marknaden

Sedan 2008 har vi i stort sett bara utfört entreprenader mot kommunala bolag, fastighetsägare av olika storlek och företag. Det är därför mycket roligt att vi fr.o.m hösten 2012 även kan erbjuda privata kunder samma tjänsteutbud då många efterfrågar våra tjänster som ROT-uppdrag av olika slag. Nedan en intervju med Pontus i Uppsala som tillsammans med sin familj utnyttjat vår privata satsning.

Hej Pontus hur kom ni i kontakt med SKS?
Via webben faktiskt, efter en sökning vi gjorde efter företag som utförde sanering av inrökta lägenheter och villor

Vad gjorde att valet föll på SKS?
Det var faktiskt en rent ekonomisk historia samt så fick jag ett seriöst intryck när jag pratade med VD`n Peter Örnberg

Vad är gjort i lägenheten?
Vi har fått sanerat i den lägenhet vi flyttat in i. Man har utfört spärrmålning av tak och väggar, målning och tapetsering av några rum samt ozonsanering mot röklukten. Vi har även fått ett förstört golv utbytt i ett av rummen.

Hur blev resultatet?
Vi är mycket nöjda med resultatet av jobbet.

Vad upplever ni har fungerat bra med entreprenaden?
Vi är helt nöjda så vi vänder på det hela, vi har inget negativt att påpeka alls.

Hur har kommunikationen fungerat med hantverkarna på plats?
Alldeles utmärkt, dom var väldigt trevliga och duktiga, speciellt målaren Jonas som var här längst.

Skulle ni rekommendera SKS till någon annan?
Ja, det skulle vi absolut kunna göra, inga problem, då allt har fungerat helt enligt våra önskemål.

Svensk Kvalitetssanering AB, Örebro, Stockholm, Malmö
www.kvalitetssanering.se