Nummer 1 - 2015

1/2015

Nytt år och nya möjligheter! Vi ser fram emot ett nytt år med nya spännande entreprenader och härliga kunder. Vi har också ett gäng entreprenader som rullat över vintern och drar även igång uppdrag som varit vilande nu till våren igen.

Vi lämnar ett rekordår bakom oss, mängden inkomna uppdrag har varit rekordstor och ett kvitto på att vi lyckats i våra ansträngningar i att leverera kvalitet och möta våra kunder.

Peter Örnberg. VD Svensk Kvalitetssanering AB

Nyrekryteringar

Pga våra många pågående entreprenader samt de som inom en snar framtid startas upp så kommer vi under våren att rekrytera fler duktiga medarbetare som vi hoppas kunna presentera här vid nästa Flaskpost. De medarbetare vi söker skall förstås vara duktiga och erfarna sanerare, gärna med hantverksbakgrund men det allra viktigaste är självklart att dom har det vi stolt kallar för SKS-andan, dvs pålitlig, punktlig kundfokuserad och en bra arbetskamrat.


 

SISAB

Vårt ramavtal rullar på och nu tar vi återigen tag i Stockholms skolor. Denna gång är det i första hand invändig PCB-sanering vi prioriterar och för att störa lärare och elever så lite som möjligt samtidigt som vi måste ha fokus på säkerheten så saneras detta under kvällstid när lokalerna står tomma.
Under sportlovet påbörjas utvändig sanering och sedan återupptas den utvändiga saneringen under påsk och senare under sommarlovet då den största insatsen kommer genomföras.   

Bredängsskolan

Radisson BLU

I höstas drog vi igång PCB-sanering av hotell Radisson BLU i Malmö. Det är PCB haltig byggfog runt fönster och dillatationsfogar som saneras och ersätts. Att utföra en saneringsentreprenad på ett hotell kräver mycket samordning för att inte störa gästerna samtidigt som arbetet fortgår, något vår duktiga personal tillsammans med hotellet lyckats föredömligt med. Arbetet utförs från hängställningar på innergård samt utsidan av hotellet.

Radisson BLU

Etapp 3 av 3 drar igång.

Under April månad så drar vi igång sista etappen gällande HSB Brf. Berga i Helsingborg där vi sedan 2013 utfört en större PCB-sanering samt fogrenovering åt föreningen.
Totalt kommer ca 12600 lpm saneras och renoveras varav hittills 4320 lpm PCB-haltig fogmassa har sanerats samt 3855 lpm fog renoverats och bytts ut.
Entreprenaden har genomförts i samförstånd tillsammans med Brf. Berga, miljöförvaltningen i Helsingborg samt konsulter från Bengt Dahlgren AB.
Vi är såklart mycket glada och stolta för att ha fått förtroendet att genomföra denna sanering och fogrenovering under dessa år åt Brf. Berga.

Liftar

Balder

Vi har avslutat den stora golventreprenaden vi utfört åt Balder i Järfälla. Drygt 3000m2 har sanerats från kasein.
Mellan 1977 till 1983 användes kasein i flytspackel för avjämning av golv. När fukt kommer i kontakt med flytspacklet hydrolyseras spacklet och bildar ammoniak, aminer, svavelföreningar och alkoholer. De avgivna ämnena, främst ammoniak, förändrar färgen i golvmaterialen, till exempel mörknade ek i trägolv och färgen hos PVC-mattor förändrades. Man kan också känna en stickande lukt.
Efter saneringen så lades ny golvmatta in och vår snickare satte nya socklar och foder på plats.

Hoppas att vi ses och hörs igen under 2015!
PÖJE

Svensk Kvalitetssanering AB, Örebro, Stockholm, Malmö
www.kvalitetssanering.se