Nummer 1 - 2013

1/2013 Aj-växtvärk…

Vintern håller oss stadigt i sitt grepp, men vi märker att dagarna faktiskt blir lite längre, köldknäpparna håller inte i sig lika länge och solen orkar faktiskt titta fram mer och mer. Vi märker också på alla förfrågningar som kommer in inför sommaren att vi går åt rätt håll. Vi rustar oss därför med att stärka upp vår organisation i alla led.

Vi kommer att vara representerade på fastighetsmässan i Kista med egen monter i vår, vi kommer även att anställa in mer medarbetare, erbjuda mer tjänster och vi kommer att fortsätta att jobba med vårt kvalitetsfokus och stärka upp vårt kontollsystem för att alltid ligga i framkant i det vi gör. Vi rustar oss med andra ord för framtiden.

Peter Örnberg. VD Svensk Kvalitetssanering AB

Vårt breddade tjänsteutbud


Sedan sommaren 2012 när vi på allvar införlivade byggnation och måleri i vårt tjänsteutbud så har vi haft många nöjda kunder som har fått en helhetslösning på sitt problem levererat av Svensk Kvalitetssanering AB. Det är glädjande att denna satsning slagit så väl ut och vi är oerhört lyhörda för att anpassa vårt tjänsteutbud så att kunden skall känna sig trygg i att vi kan leverera en kostnadseffektiv helhetslösning oavsett problem eller önskemål. Låt våra duktiga snickare visa vad de går för, inget uppdrag är för litet eller stort, renoveringar, ny- om- eller tillbyggnationer allt utföres till högsta kvalitet och självklart inom utlovad tidplan. Våra målare utför allt från luktsaneringar i form av spärrmålningar till att tapetsera eller måla lokaler, kontor, industrier, lägenheter och fastigheter.

Fastighetsmässan


Återigen arrangeras nu Nordens absolut största och viktigaste mässa för fastighetsbranschen i Stockholm med omnejd. På plats hittar du fler ledande leverantörer än någonsin som visar allt det du som arbetar eller investerar i fastigheter söker. Fokus ligger på att visa hur du sänker dina kostnader genom att effektivisera drift, underhåll och förvaltning av din fastighet. Samtidigt presenteras tusentals nyheter, trender och nytänkande direkt på mässgolvet. Vi kommer att den 21-22 mars att vara representerade på fastighetsmässan med en egen monter. Välkommen in för att ta en kaffe med tilltugg, tävla om fina priser och framförallt låt oss berätta och visa vad vi kan göra för dig och dina fastigheter. Det är alltid roligt att träffa gamla kunder och utmanande att träffa nya, så passa på att träffa vår VD Peter Örnberg, vår tekniske chef Jonny Eklund eller vår arbetsplatschef i Skåne Magnus Roth som alla kommer att vara på plats under bägge mässdagarna. Vi kommer även att visa upp delar av den utrustning vi använder vid olika uppdrag gällande saneringar och inventeringar.

Sociala saneringar


Svensk Kvalitetssanering AB har under ett antal år utfört s.k sociala saneringar över hela landet, ofta i tätt samarbete med socialförvaltningar och/eller kund. Sociala saneringar kan enklast beskrivas med att det är miljöer där den inneboende har haft stora problem med att sköta städning och avfallshantering på ett korrekt sätt av olika anledningar, detta får ofta till följd problem med lukt, flugor, insekter och råttor, det kan också handla om nikotinlukt i väggar och tak efter många års rökande eller om alldeles för många husdjur som inte kunnat göra sina behov ute eller i kattlådor etc. Inredningen kan i många fall också vara mycket hårt sliten eller vara trasig och ibland saknas helt. Dessa saneringar beror oftast på tragiska levnadsöden och måste därför också behandlas med den största respekt och diskretion. Det kan röra sig om allt från att sanera på vissa tidpunkter när lite folk rör sig i närheten eller att inte ställa upp saneringsbilar och utrustning synligt för omgivningen, lösningarna är många och ofta vet inte grannar om att vi varit på plats och fått allt i snudd på nyskick igen. Bredden i vårt kunnande i dessa saneringar kombinerat med vårt breda tjänsteutbud, erfarenhet och utrustning har gjort att förfrågningarna och uppdragen blivit fler.

Inventeringar


Miljöbalken från 1999-01-01 kräver att fastighetsägare äger kännedom om miljösituationen i sina fastigheter. Detta innebär att miljöinventering är en naturlig del av fastighetsförvaltningen. Professionell och högkvalitativ miljöinventering förutsätter erfarenhet, kunskap och rätt certifieringar – vilket vi naturligtvis har. Som för alla våra andra tjänster ligger vårt kvalitetsledningssystem till grund för metoder och dokumentation. PCB-inventering, asbestinventering såväl som annan miljökartläggning genomföres grundligt då en fastighet kan innehålla många miljöstörande ämnen. Efter avslutad miljöinventering får fastighetsägaren en överskådlig bild av de miljöstörande ämnena som finns i och i anslutning till fastigheten. Vi inventerar självklart i hela Sverige. Dokumentationen kan sedan användas t.ex:

- Inför rivning eller underlag till rivningsplaner
- Vid om- och tillbyggnation

- Vid avyttring, förvärv eller överlåtelse av fastigheten

- Vid saneringsarbeten så att ämnena tas omhand på ett miljöriktigt sätt

Svensk Kvalitetssanering AB, Örebro, Stockholm, Malmö
www.kvalitetssanering.se