Nummer 1 - 2012

1/2012 Ny webbplats och premiär för vårt nyhetsbrev Flaskposten!

Välkommen in till vår nya hemsida, vi är oerhört stolta och glada över att kunna presentera nästa fas i vår utveckling – vår nya hemsida samt vårt nyhetsbrev Flaskposten.

Vi hoppas du kommer att tycka om den lika mycket som vi gör. Tiden var mogen för att ta ett nytt grepp runt hur vi presenterade oss på nätet. Som företag har vi vuxit både till omsättning, personal och framförallt vårt tjänsteutbud. Vi vill visa upp vår fantastiska personal, berätta om vad som händer hos oss, råd och rön, tips m.m., visa det i bilder och inte minst berätta vad våra kunder säger om oss. Vi strävar efter att hela tiden ligga i framkant i det vi gör – att säkerställa en god fastighetsmiljö.

Ambitionen med nyhetsbrevet är att utkomma 8-10 ggr om året. I detta nummer presenterar vi dessutom Magnus Roth vår Arbetsplatschef som ansvarar för Skåne. 

Vad tycker du om vår nya webbplats och nyhetsbrevet Flaskposten? Skriv gärna en rad till oss på flaskposten@kvalitetssanering.se.

Peter Örnberg, VD

Alla behöver en miljöinventering!

Fastighetsmiljö är ett område som fler och fler fokuserar på. Fastighetsägare är skyldiga att veta vad som finns i väggarna, så att säga! Det har under hela vintern varit bråda dagar med många Miljöinventeringar över hela landet för vår Tekniska avdelning. I Stockholm och Malmö har vi under hösten och vintermånaderna utfört många miljöinventeringar med anledning av de många rivningar och ombyggnationer som nu sker i storstadsområdena.

Vi har också märkt av ökad förfrågan gällande PCB-inventeringar. Det lagkrav som gäller för fastighetsägare är att senast den 30/6 2008 ha PCB-inventerat sina fastighetsbestånd, då detta datum med råge passerat har nu miljökontoren börjat granska de fall detta inte är gjort och i många fall använt sig av föreläggande av vite för att sätta press på fastighetsägarna. Detta har gjort att vi fortfarande än idag PCB-inventerar fastigheter över hela landet. Marksaneringar har också hamnat mer i fokus hos Miljökontoren den senastetiden då det visat sig att även marken blir kontaminerad av PCB och andra miljögifter som finns i vårt fastighetsbestånd och omgivning idag. Vi tar prover med analyser och kan självklart även sanera den förorenade marken. Om ni är i behov av någon form av miljöinventering – hör av er!

Jonny Eklund, teknisk chef och Miljökonsult, 0706-121270,
jonny.eklund@kvalitetssanering.se

Nytt kontor: Stockholm

2012 börjar starkt med ökad efterfrågan på våra tjänster på många platser i landet, bl.a. i Stockholm där vi nu öppnar en ny division.

Genom det nya kontoret kommer vi närmare kunden och kan ge vårt växande antal Stockholmskunder ännu bättre service på plats.

Behöver du hjälp inom något av våra verksamhetsområden i Stockholmsområdet? Kontakta vår VD Peter på 0705-74 60 60 eller via e-post på peter.ornberg@kvalitetssanering.se.

 


 

Nytt gemensamt bolag Trego Byggentreprenad AB

Historien bakom totalentreprenören Trego, med byggservice, plåt och sanering som huvudsakliga verksamheter, är enkel: kunderna efterfrågade enkelhet – att en entreprenör kunde ta uppdrag som innefattade hela spektrat inom byggservice, plåt och sanering.

Trego Byggentreprenad AB ägs av Swepax AB, Arnes Plåtslageri AB och Svensk Kvalitetssanering AB.

Läs mer om Trego genom att klicka här.

Skånekontoret har ordet

Platschefen Magnus Roth om vintern, nuläget och de kommande veckorna:

Hej!

Vintern har varit full av uppdrag och det milda vädret i Skåne har gjort arbetet riktigt njutbart!

Större delen av vintern har vi arbetat med ett saneringsprojekt på seniorboendet Södertorpsgården i Malmö.Miljöinventeringen hade visat att fastigheten innehöll både PCB och asbest – PCB i mjuk fog på balkonger, franska balkonger, dilationsfogar m.m.; asbest hittades i fasadskivor på balkongerna. Vi började i oktober och om fem veckor är den kontaminationen historia!

Parallellt med Södertorpsgården har vi sanerat mjuka PCB-fogar runt borttagna skyltfönsterpartier på köpcentrat Caroli i centrala Malmö.

Under arbetet med Södertorpsgården blev vi uppsökta av ordföranden från en intilliggande bostadsrättsförening som helt sonika kom över till oss och tillfrågade oss om att göra en PCB-sanering av deras fastigheter. Så kan det också gå till!

Kommande projekt är en ytterligare PCB-sanering i centrala Malmö, en asbestsanering och en miljöinventering av en privat villa i Tågarp.

Magnus Roth, Platschef division Skåne.

Mölndals Sjukhus – ett avancerat uppdrag

Alla PCB-saneringar är alltid unika fall beroende på omständigheter som exempelvis om det är utvändig eller invändig sanering, om det är en industri eller hyresfastigheter, skola etc. 

Vid invändig sanering och dessutom i ett sjukhus ställs extremt höga krav på säkra rutiner, duktiga sanerare och en logistik som gör att man inte stör ordinarie verksamhet som samtidigt måste fortgå.

Vi bestämde oss tidigt för att agera som om detta vore en asbestsanering – det betyder att vi plastar in oss i slussar, använder oss av luftrenare med hög kapacitet samt naturligtvis våra största stoftsugar med kolfilter i direkt anslutning till den fog som saneras. 

Allt arbete sker inom den bur vi byggt upp runt omkring oss. Vi har också lagt stor vikt vid att föra en dialog med de avdelningar vi arbetat på eftersom rutiner och scheman ser olika ut mellan avdelningarna.

När vi nu går in i slutfasen för den invändiga saneringen konstaterar vi att uppdraget har lyckats – PCB fogen är sanerad, ny fog applicerad och allt med minimal störning för verksamheten i sjukhuset. 

Hemligheten i ett lyckat uppdrag ligger i att behandla varje uppdrag unikt, lyssna in dom problem som skulle kunna uppkomma och mota dom i grind redan från början, det är också av största vikt att ha ett rikt informationsflöde till de människor som kommer att beröras av vår entreprenad.

Peter Örnberg, VD

Svensk Kvalitetssanering AB, Örebro, Stockholm, Malmö
www.kvalitetssanering.se