Vår idé


Jonny Eklund och Peter Örnberg i Malmökontoret
Vi är och ska vara Sveriges bästa sanerare. Faktum är att vi var det, från dag ett. Vi vidtog tidigt alla åtgärder för att hamna på högsta nivå. Istället för att kämpa oss upp tog vi positionen direkt.

Vi har med högsta ambition utbildat och certifierat våra medarbetare inom alla aspekter av fastighetsmiljöområdet. Vi har rekryterat vår personal utifrån kunskap, ambition och inte minst sociala egenskaper: smidighet, lyhördhet och vanligt hyfs. Vi är mycket stolta över den personal vi lyckats hitta och får mycket beröm för dem!

Handfast miljöarbete

Allt vi gör gagnar allas vår miljö – på lång eller kort sikt! Från att ta bort och förstöra miljö- och hälsofarliga ämnen i våra hus. Till att undersöka, kartlägga och planera rivning, ombyggnation och nybyggnation. Allt noggrant, systematiskt och dokumenterat.

Rätt organisationer och certifikat

Vi är medlemmar i de ledande branchorganisationerna:

Desutom är vi kvalificerade av:

Vi bevakar ständigt:

  • branschstandarder
  • teknisk utveckling och materialutveckling
  • regelverk och bestämmelser
  • myndighetsdekret och
  • organisationers rekommendationer

för att alltid kunna säga:

Vi är Sveriges bästa sanerare!