PCB

PCB användes mellan 1956 - 1973 i bland annat fog och golvmassor vid nybyggnation eller renovering av fastigheter och industribyggnader. PCB finns även i en del elektriska komponenter från samma tid.

Om pcb

PCB (PolyChlorerad Bifenyl) är ett cancerframkallande miljögift som också skadar immunsystemet, mag- tarmkanalerna, A-vitaminupptaget och vår förmåga att få friska barn.

Det är tyvärr också så illa att PCB aldrig bryts ner utan kommer in i naturens kretslopp och fortsätter skada levande organismer långt in i framtiden!

Reglerna tydliga

Reglerna för PCB-inventering och -sanering av byggnader (Förordning 2010:963) är mycket tydliga och gäller från den 16 augusti 2010:

Inventering

Fastighetsägare måste inventera byggnad som är uppförd eller renoverad under åren 1956 - 1973 och senast 30/6 - 2008 redovisa inventering och åtgärdsplan för tillsynsmyndigheten.

Sanering

All PCB i fogmassor och golvmassor med mer än 0,05 viktprocent (500 ppm) skall saneras och åtgärdas enligt nedan:

Byggnadstyp

Byggnads-/Renoveringsår

Sista saneringsdatum

Fastigheter

1956 - 1969

30/6 2014

Fastigheter

1970 - 1973

30/6 2016

Industribyggnader

1956 - 1973

30/6 2016

Övrigt

Invändiga fog och golvmassor med PCB

30/6 2016

 

Inventering av PCB

PCB-inventering är svårt, kräver noggrannhet och dokumentation och lång erfarenhet. Det viktiga resultatet ska vara absolut tillförlitligt och bilda en bra grund för saneringsarbetet.

Inventeringsgången

Vi inventerar alla förekomster av PCB: fog- och golvmassor, isolerglas, kondensatorer, mark m.m. Prover från fogar, golv och mark dokumenteras med situations- och detaljbilder. Vid ev. förekomst av PCB upprättas åtgärdsplan tillsammans med kund.Isolerglas och kondensatorer dokumenteras och märks inför framtida destruktion.

Vi sköter de löpande kontakterna med kommunernas miljökontor och all dokumentation redovisas till uppdragsgivaren i digital form och på papper. All yta mäts noggrannt upp för att ge uppdragsgivaren en prisbild vid en eventuell kommande sanering.

Sanering av PCB

Vårt saneringsarbete vid förekomst av PCB sker helt i enlighet med gällande riktlinjer. Vi tar som alltid ett helhetsansvar och sköter planering, sanering samt mellanlagring och destruktion av PCB-material hos SAKAB. Likaså sköter vi all dokumentation samt all kontakt med kommunens miljökontor.

Löpande dokumentation som dagböcker och egenkontroller finns alltid på arbetsplatsen för kontroller internt, av kund eller miljökontorets personal. Regelbundna byggmöten genomförs där allt redovisas. Avvikelser dokumenteras med foto och redovisning.

Ring Jonny Eklund, Teknisk chef och miljökonsult
: 0706-121270

jonny.eklund@kvalitetssanering.se