Marksanering

Om man misstänker att mark behöver saneras – till exempel gammal industrimark eller känsliga markmiljöer, vid t.ex. skola eller dagis – kan vi genomföra allt från provtagningar och rådgivning till totalentreprenad inklusive deponering av kontaminerad jord, återfyllnad och efterkontroller.

Att sanera förorenade områden måste göras med stor sakkunskap och omsorg. Vi har tillgång till alla typer av provtagningar och gör allt från mindre utgrävningar till mer komplicerade saneringar med avancerad grävteknologi. Trånga utrymmen, svår logistik samt snabba ryck är vår specialitet. För samtliga uppdrag inom marksanering upprättas ett åtgärdsprogram ofta i nära samarbete med miljöförvaltningar.

Ring Jonny Eklund, Teknisk chef och miljökonsult
: 0706-121270

jonny.eklund@kvalitetssanering.se