Fuktsanering

Vatten har en sällsynt förmåga att tränga sig in och ställer till med stora skador för att vara en så neutral vätska. Kommer det inte via tak eller grundmurar så läcker ledningar eller avlopp. Vid en fuktskada är det viktigt att snabbt sätta in avfuktning som bromsar mögel- och bakterieangrepp.


Förutom avlägsnandet av vätska/fukt och nödvändiga saneringsåtgärder genomför vi fuktmätningar både före och efter insatser. Vår utrustning för att torka ut skadan placeras eller används så att verksamheten kan fortgå med minimala störningar. Saneringen kan ibland innebära rivning av detaljer vilka vi också kan återuppbygga till ursprungligt eller bättre skick allt enligt kundens önskemål. Hela torkprocessen övervakas och protokollföres av våra tekniker. Något man bör tänka på vid rivning av exempelvis badrum är att dessa kan innehålla asbest i fix och fog vilket gör att en fackmannamässigt utförd asbestsanering kan tillkomma, för att säkerställa om så är fallet måste fix och fog provtas för analys, därefter kan rätt saneringsåtgärd sättas in.

Ring vår VD Peter direkt: 0705-746060

peter.ornberg@kvalitetssanering.se