Asbestsanering

Asbestsluss in till arbetsområdet
Asbestsanering är tillsammans med PCB-sanering våra mest angelägna verksamhetsområden. Asbestdamm får under inga omständigheter spridas bland människor då ämnet aldrig helt lämnar kroppen och åsamkar lidande under lång tid.

Om asbestsaneringGrekiskans asbestos betyder oförstörbar/outsläcklig.

Asbest är ett oerhört skadligt ämne för människan men innan man visste om det användes ämnet bl.a. i byggnader.


För att vara bäst även på asbestsanering har vi spetskompetens, specialutbildning samt proffsutrustning för bästa möjliga effekt. Alla våra sanerare har högsta utbildning - nivå A, vilket innebär kompetens för alla typer av asbestsanering. Vi har samtliga erforderliga tillstånd från Arbetsmiljöverket vilket betyder att vi följer deras direktiv och genomför arbetet helt enligt kvalitetssäkringsprogrammet SANKVAL-PRO.

Tyvärr sker alltför många saneringar utan tillstånd, vilket kan ge höga sanktionsavgifter för utförare och/eller beställare, samt risken med oseriösa sanerare som inte hanterar och omhändertar det asbesthaltiga avfallet på rätt sätt och som därigenom innebär en risk för tredjeman. Vänd dig istället med förtroende till oss. Vi genomför konsultationer, provtagningar, inventering och sanering.

Ring vår VD Peter direkt: 0705-746060

peter.ornberg@kvalitetssanering.se