Vi berättar gärna hur duktiga vi är och varför, men ta inte vårt ord för
det.

Till höger kan du läsa färska ord från några av våra kunder. 

Referenser


Vår VD Peter Örnberg och Curt-Arne Carlsson från AB Miljö & Processteknik
Vi gillar Svensk Kvalitetssanering!

Som sagt, det är lätt för oss att säga att vi är bäst, här kan du ta del av vad några av våra kunder säger. Sammanfattningsvis kan man säga att:

  • alla är mycket nöjda
  • att uppdragen skötts mycket noggrannt
  • att dokumentationen och projektledningen varit "superb"
  • att vi har varit proaktiva och upptäckt ytterligare brister i fastigheter
  • att alla våra medarbetare är trevliga och tillmötesgående

MKB Fastighets AB Malmö, Roberto Laiolo, Underhållsingenjör

– Uppdraget var att sanera PCB-fogar samt asbestskivor i några fastigheter. En försvårande detalj var att det fanns kvarsittande reglar som skulle saneras från PCB – vilket man fixade utan problem.

– SKS är mycket bra på att planera sina uppdrag och lösa eventuella problem snabbt under vägen innan de hinner växa till hinder. Deras projektledning är superb, deras personal är kompetent och trevlig – kort sagt det är en fröjd att arbeta med dem. Jag kommer absolut att anlita dem igen!

Byggcompagniet, Malmö, Håkan Svensson, Produktionschef

– Uppdraget var att sanera PCB-fogar och eternitplattor. Det luriga i detta uppdraget var att omfattningen var oklar från början. SKS deltog tack vare egen kompetens i undersökningarna och kom med förslag på lösningar underhand – vilket underlättade logistiken kring uppdragen och gjorde att tidplaner kunde följas.

– SKS förvånade mig genom sitt kunnande, sin projektstyrningsförmåga och att de trots en i början oklar omfattning kunde styra projektet mot uppsatta tidplaner. Jag är mycket nöjd med SKS och kommer att anlita dem mer framöver.

Hifab AB, Richard Lagberg, Projektledare Miljö

– Uppdraget var att sanera PCB-fogar inom ett antal fastigheter tillhörande Salabostäder AB – en del av dem täckta med popnitade plåtar vilket försvårade arbetet en del.
– Det är en sak att riva bort plåtarna för att sanera men Svensk Kvalitetssanering hade även kompetens och folk till att återställa plåtfodren, vilket var positivt överraskande!
– Arbetet utfördes under sträng kyla vilket bland annat innebar att en skylift läckte olja – men det fixade man föredömligt.

– Överhuvudtaget vill jag ge Svensk Kvalitetssanerig högsta betyg. Då tänker jag på de snabba återkopplingarna vid bekymmer; fin och överskådlig dokumentation; lättheten att hantera ändringar och tillägg samt att det från alla håll alltid finns plats för ett par skämt och skratt – trots kyla och svåra förhållanden.
– Jag kommer i alla möjliga lägen förorda att SKS ska vara anbudsgivare i våra kunders projekt.

Karlshamns kommun, Fastighetsenheten, Lars Persson, Fastighetsförvaltare

– Uppdraget var att sanera in- och utvändiga PCB-fogar på Väggaskolan i Karlshamn. Det pågick både vanligt skolarbete och andra entreprenader i fastigheten medan saneringen pågick vilket krävde god samarbetsförmåga av entreprenören.

– SKS genomförde uppdraget helt i enlighet med förfrågan och alldeles utmärkt både praktiskt och administrativt. Vi är mycket nöjda med arbetet och kommer att anlita SKS igen.

AB Miljö & Processteknik, Curt-Arne Carlsson, V/A Konsult

– Jag vill nämna ett par uppdrag där vi samarbetat med SKS, det ena var sanering av PCB-fogar mellan ytterväggsskivor för PEAB i Motala och det andra var asbestsanering av fordrade rörböjar.
– SKS ställde i båda fallen upp med väldigt kort varsel, jobben skulle påbörjas bara någon dag efter att vår förfrågan nådde dem. Trots brådskan utfördes jobben mycket professionellt och man upptäckte till exempel asbest längs hela de rör där vi trodde enbart böjarna skulle behöva saneras.

– SKS förmåga att hela tiden ha en bra kontakt med uppdragsgivaren och på så sätt smidigt lösa hinder under vägen. Jag kommer absolut att anlita SKS igen, de lägger ner hela sin själ i uppdragen.

Northern Logistic Property, Lars Christensson, Teknisk förvaltare

– Uppdraget var att sanera PCB i en fastighet där det under hela uppdraget pågick verksamhet. Under uppdragets gång hittade man PCB på ett nytt ställe vilket snabbt dokumenterades och hanterades mycket seriöst. SKS är mycket flexibla och trevliga i sitt sätt att arbeta, vilket både upptäckten av mer PCB och att fastigheterna var fulla av verksamhet tydligt visar prov på.

– Jag är mycket nöjd med SKS arbete och vill särskilt framhålla deras goda kommunikation med beställare, hyresgäster och berörda myndigheter. Jag kommer absolut att skicka dem framtida förfrågningar.

Projektbyggaren, Christian Gard, Projektledare, Karlshamn

– Uppdraget var ett helhetsuppdrag med att sanera PCB-haltiga fogmassor i byggnader för Karlshamns kommun. SKS överträffade mina förväntningar då de tog helhetsansvar för projektet på ett sätt som tillvaratog vår kunds intressen.

– Jag är mycket nöjd med deras arbete och tänker dels på utförandet men också hanteringen av dokument, myndigheter och kommunikation. Jag kommer att rekommendera SKS vid framtida saneringsarbeten.