Besiktningar – för allas bästa

Besiktningar genomförs för både beställarens och entreprenörens bästa – båda får en bekräftelse på vad som är godkänt och vad som eventuellt kvarstår att åtgärda i entreprenaden.

Svensk Kvalitetssanering AB har besiktningsmän som utför alla typer av entreprenadbesiktningar. En besiktning/efterkontroll sker alltid utifrån de handlingar och avtal som ligger till grund för entreprenaden.

Ring Jonny Eklund, Teknisk chef och miljökonsult
: 0706-121270

jonny.eklund@kvalitetssanering.se