Konsulttjänster

Inre borggården, Kungliga slottet, Stockholm. Finns det en mer officiell och på många sätt "tung" byggnad än denna? När man behövde genomföra en miljöinventering på vårt kungliga slott föll valet på Sveriges Bästa Sanerare! Vi ler och tackar för förtroendet!

Jonny Eklund, vår tekniske chef och miljökonsult och inte minst initiativtagare och delägare i Svensk Kvalitetssanering AB har lång erfarenhet av en rad konsulttjänster inom vår bransch.

Tack vare Jonny har vi den bästa grogrund ett kunskapsföretag kan ha: en solid grund av kompetens, metoder och erfarenheter kring alla delar av vår verksamhet.

Inom Konsultdelen säljer vi dessa delar, läs mer under länkarna till vänster.