Rivning

Glen Jarleskog lägger traverslinorna rätt inför taklyft. Rivning hos NEA, Örebro
Vi utför invändiga rivningar på ett miljöriktigt sätt där du som kund kan vara säker på att allt farligt avfall blir omhändertaget på rätt sätt. Vi hjälper till med rivningslov och rivningsanmälan.

Vi utför olika typer av invändiga rivningar från att kapa gips, riva golv och väggar till att riva ut hela kontorslandskap. De rivningsfraktioner som uppkommer skall vara spårbara hela vägen från borttagande till slutstation. Materialen redovisas med signerade transport- och mottagarkvitteringar. Det förekommer mycket damm vid rivningar som vi minimerar med hjälp av inplastning, luftslussar, stoftsugar och mycket avancerade luftrenare

Efter avslutad entreprenad uppförs sammanställning av samtliga rivningsfraktioner och vi lämnar arbetsplatsen ren och städad efter oss.

Ring vår VD Peter direkt: 0705-746060

peter.ornberg@kvalitetssanering.se