Plåt, byggnationer och monteringar

Vi kan tillgodose de flesta plåt och byggservice behov när det gäller all typ av montering, återställning, om- till- och nybyggnationer, markarbeten och murning. Vi har tillgång till byggnadsplåtslageri och smedja för specialbeställning av varierande plåtarbeten, eller profilerad takplåt i exakta längder. Vi utför även snöskottning, omläggning av taktegel samt alla övriga typer av takarbeten.

Ring vår VD Peter direkt: 0705-746060

peter.ornberg@kvalitetssanering.se