Isolering

I Svensk Kvalitetssanering AB använder vi säkra och utprovade produkter när det gäller isolering av rör. Du som kund skall känna dig trygg i vårt val av material – material som håller och ger önskad effekt år efter år.

Fogning

Trasig isolering runt rör kan innehålla asbest och bör i sådana fall saneras. Även trasig isolering som inte innehåller asbest bör bytas då den ej gör sitt jobb.

Ledningar för varma rör, kalla rör, rör för komfortkyla, rök- och avgaskanaler samt rör för dagvatten och avlopp skall isoleras. Genom isolering minskas värmeförlusten, frysning förhindras liksom brandspridning och kondensbildning.

Orsaken till att isolera varma rör och rör för komfortkyla är för att begränsa värme och fuktflödet från omgivningen in mot rören.
På vissa rör krävs även en isolering för att dämpa oönskade ljud.

Svensk Kvalitetssanering AB har utbildad personal med samtliga certifikat för att sanera asbesthaltig isolering, vi gör det tryggt för dig som kund, vi agerar så att minsta möjliga störning sker och tar självklart även hand om 
återisoleringen om så önskas.

Ring vår VD Peter direkt: 0705-746060

peter.ornberg@kvalitetssanering.se