Fogning

En bra fog skall inte märkas utan göra sitt jobb i det tysta, den skall vara smidig och följsam. Men rätt material räcker inte.

Fogning

Oavsett sammanhang är det viktigt att fogarna utformas på rätt sätt, att rätt material används och att fogningen utförs korrekt. Felaktiga fogar kan i framtiden ge skador på byggnaden.

Olika material påverkas av temperatur och fukt på olika sätt. När material med olika egenskaper, som exempelvis stål och betong ska fogas samman krävs en fog som klarar påfrestningen det innebär när de två materialen rör sig på sina individuella sätt.

Våra erfarna fogare utför all sorts fogning som entrépartier, dörrar, golv, stenfasader samt specialfogar som dilatationsfogar m.m. Vi använder endast de på marknaden bästa produkterna oavsett om det gäller fog, bottningslister, primer eller verktyg. Vi vidareutbildar våra fogare kontinuerligt och jobbar alltid efter vårt kvalitetsledningssystem i alla led samt med nöjdkund-garanti.

Ring Jonny Eklund, Teknisk chef och miljökonsult
: 0706-121270

jonny.eklund@kvalitetssanering.se