Brandtätning - det eftersatta brandskyddet

Glen Jarleskog brandtätar mellan våningsplan på Lindesberg Arena
Brandspridning mellan våningsplan och längs kabel- och ventilationsstråk utgör en av de stora brandfarorna i moderna byggnader. Rök och lättantändliga gaser sprider sig oerhört snabbt, var som helst, bara de får chansen. Branddörrar och brandcellsgränser gör ingen nytta om rök och eld kan sprida sig i hålrum ovanför innertak, i kabelstråk eller ventilationsschakt.

En effektiv brandtätning kan skilja tillbud från katastrof. Därför är det beklagligt att det passiva brandskyddet i många fall är underskattat och eftersatt. Att stänga inne branden är en billig och effektiv brandskyddsåtgärd som fungerar dygnet runt utan att larmet går och utan att personal finns på plats för att släcka.

Kontroll och dokumentation

Brandtätningar och brandcellsgränser ska kontrolleras regelbundet. 
Vi kan utföra kontrollen i samband med säkerhetskontroller eller som årlig översyn. 
Det bör också alltid ske efter ombyggnadsarbeten då el-, rör och VVS genomföringar kan ha försämrat byggnadens brandskydd. Brandtätningen märks upp och förs in på vår checklista. På märkningen noteras plats och telefonnummer för felrapport. Elektriker och andra som utför installationer i byggnaden kan då enkelt anmäla att de har brutit en brandcell och att återtätning måste ske. Vi kan också utföra brandtätningsarbete som underentreprenör i byggprocessen.

Kontinuerlig kompetensutveckling

Våra erfarna tekniker utför alla typer av brandtätningar i olika material och anpassar brandtätningen till verksamheten i byggnaden och brandtekniska krav. De tätningar som användes är självklart provade och typgodkända. Vi vidareutbildar våra tekniker kontinuerligt och jobbar alltid efter vårt kvalitetsledningssystem i alla led samt med nöjdkund-garanti.

Ring Jonny Eklund, Teknisk chef och miljökonsult
: 0706-121270

jonny.eklund@kvalitetssanering.se