Byggservice

Ett uppdrag kommer sällan ensamt

När vi genomför saneringar och andra uppdrag leder det ofta vidare till andra typer av uppdrag, t.ex. olika typer av Byggservice-uppdrag som om- och tillbyggnationer, reparationer, service och underhåll.  Vi kan tillgodose de flesta plåt och byggservice behov och har tillgång till byggnadsplåtslageri och smedja för specialbeställning av varierande plåtarbeten, eller profilerad takplåt i exakta längder. Vi har såklart egna snickare.

Läs mer om några av de områden vi hanterar inom Byggservice nedan.

Brandtätning

Våra erfarna tekniker utför alla typer av brandtätningar i olika material och anpassar brandtätningen till verksamheten i byggnaden och brandtekniska krav.

Rivning

Vi utför invändiga rivningar på ett miljöriktigt sätt där du som kund kan vara säker på att allt farligt avfall blir korrekt omhändertaget.

Fogning

Våra erfarna fogare utför all sorts fogning som entrépartier, dörrar, golv, stenfasader samt specialfogar som dilatationsfogar m.m.

Plåt, byggnationer & montering

Vi kan tillgodose de flesta plåt och byggservice behov när det gäller all typ av montering, återställning, om- till- och nybyggnationer, markarbeten och murning.

Isolering

I Svensk Kvalitetssanering AB använder vi säkra och utprovade produkter när det gäller isolering av rör.

Kontakta oss

0705-74 60 60
0706-12 12 70

Svensk Kvalitetssanering AB
Oskarsvägen 38
702 14 Örebro

Filialer i Bromma, Stockholm & Malmö

Email
info@kvalitetssanering.se